Ви є тут

Завдання на контрольну роботу студентам МІПО з дисципліни "Організація баз даних" (осінь 2015)

Завдання на контрольну роботу:
==========================
1. Розробити ER-діаграму ("сутність-зв'язок") для обраної студентом предметної галузі (3-4 сутності).
2. Перевести ER-діаграму до схеми бази даних.
3. Нормалізувати базу даних до 3-ї нормальної форми (3НФ).
4. Створити таблиці бази даних у програмі MySQL Workbench.
5. Запрограмувати функції додавання, вилучення та редагування кожної з таблиць БД.
6. Запрограмувати функцію пошуку в базі даних за довільним атрибутом обраної студентом таблиці.
 
База даних: MySQL або MS Access
Мова програмування - на вибір: Python (рекомендовано), Java, C#, PHP, Delphi.
Ресурси по Python та MySQL - у файлі "ресурсы Интернет.txt"
Для бази даних MS Access програмування виконується безпосередньо в середовищі MS Office Access 2007/2010.
 
Посилання на інструментарій та документацію - у вкладеному файлі.
Файл: