Ви є тут

Залік по переддипломній практиці - бакалаври 4курс.

Шановні практиканти.

Залік по переддипломній практиці відбудеться 12.03.2018 р. з 11:00

Кінцевий термін приймання заліку - 16.03.2018 р.

Для одержання заліку необхідно підготувати на залік наступні документи:

а. Звіт по переддипломній практиці 

б. РОБОЧА ПРОГРАМА - з печатками підприємства та відгуком керівника від підприємства.

в. АНОТАЦІЮ по темі дипломного проекту.(Оформлений згідно прикладу та завірену керівником дипломного проекту).

г. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ  по темі дипломного проекту.(Оформлене по ЕСКД та підписане керівником дипломного проекту).

д. ЗМІСТ пояснювальної записки по темі дипломного проекту. (Оформлений по ЕСКД та підписаний керівником дипломного проекту).

Е.   Перший розділ диплому: ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ – (Оформлений згідно ЕСКД і завірений керівником дипломного проекту)

PS. Приклади оформлення документів

Приклади оформлення дипломних робіт попередніх років