Ви є тут

Публікації

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ІНТЕРНАУКА"
Міжнародний науковий центр розвитку науки та технологій

Інформаційне повідомлення

Видавничий дім "Інтернаука" запрошує до публікації наукових матеріалів у виданнях:
-Мультидисциплінарний міжнародний науковий журнал "Інтернаука" (
Докладніше).
-Фаховий міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: Економічні науки" (
Докладніше).
-Фаховий міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: Юридичні науки" (
Докладніше).
-Фахове електронне наукове фахове видання "Публічне адміністрування та національна безпека" (
Докладніше).

Також, запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції "Актуальні проблеми сучасної науки" (Астана-Київ-Відень), 27 червня 2019 року (

Докладніше).

_____________________
Редакція Видавничого дому "Інтернаука":
Веб-сайт

https://www.inter-nauka.com 
Електронна пошта: 
editor@inter-nauka.com
Контактний телефон: +38 (044)222-5889

Шановні колеги!
Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу
«Вчені записки Таврійського національного університету
імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки»
Том 30 (69) № 5, 2019


Науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки» включено до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук відповідно до Наказу МОН України від 28.12.2017 № 1714 (додаток 7).

Тематичні рубрики журналу:
1. Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка
2. Машинознавство
3. Обробка матеріалів у машинобудуванні
4. Галузеве машинобудування
5. Авіаційна та ракетно-космічна техніка
6. Кораблебудування
7. Електротехніка
8. Прилади
9. Радіотехніка та телекомунікації
10. Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація
11. Енергетика
12. Розробка корисних копалин
13. Металургія
14. Хімічні технології
15. Технологія харчової та легкої промисловості
16. Транспорт
17. Будівництво
18. Геодезія
19. Електроніка

Для опублікування статті у науковому журналі необхідно не пізніше 27 вересня 2019 р.:
1. Заповнити електронну довідку про автора (посилання).
2. На електронну адресу editor@tech.vernadskyjournals.in.ua надіслати статтю, оформлену згідно з вказаними вимогами, та копію квитанції про сплату публікаційного внеску.

Друкований примірник журналу буде надісланий після 25 листопада 2019 р. на поштову адресу учасників, вказану в електронних довідках.

 


____________________
Контактна інформація:
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Поштова адреса: вул. Івана Кудрі, 33, м. Київ, Україна
Сайт журналу: www.tech.vernadskyjournals.in.ua
Електронна пошта: editor@tech.vernadskyjournals.in.ua
Контактний телефон: +38 (098) 985 01 58