.

Ви є тут

Освітні стандарти (Бакалаври)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Системне програмування

та спеціалізовані комп’ютерні системи

System programming and specialized computer systems

 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

за спеціальністю

123 Комп’ютерна інженерія

галузі знань

12 Інформаційні технології

кваліфікація

Бакалавр з Комп’ютерної інженерії

(завантажити)

 

 

Стандарт підготовки бакалавра з комп'ютерної інженерії 2015р.

Undefined