.

Ви є тут

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА третього (Phd) рівня вищої освіти (проект)

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

третього (Phd) рівня вищої освіти

(завантажити)

за спеціальністю

123 Комп’ютерна інженерія

галузі знань

12 Інформаційні технології

кваліфікація

доктор філософії  з комп’ютерної інженерії

 

МФ КАТАЛОГ

вибіркових навчальних дисциплін
 третього (доктора філософії) рівня вищої освіти

для освітніх програм спеціальності 123 Компютерна інженерія

(завантажити)

 


 

Ф-КАТАЛОГ  

вибіркових навчальних дисциплін циклу практичної підготовки

освітньої програми

КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

третього (доктора філософії)  професійного рівня вищої освіти

спеціальність 123  Комп’ютерна інженерія

(завантажити)

 

Undefined