Ви є тут

Наукові школи

На кафедрі спеціалізованих комп'ютерних систем працюють наступні наукові школи:

1. "Функціонально-орієнтовані комп'ютерні засоби та системи з оптимізованими параметрами" 
Керівник – проф., докт. техн. наук Тарасенко Володимир Петрович. 
Період діяльності школи – з 1972р.

2. "Контроль, тестування та відмовостійкість" 
Керівник – проф., докт. техн. наук Романкевич Олексій Михайлович. 
Період діяльності школи – з 1967р.
 

Основні наукові проблеми, які вирішуються при виконанні наукових досліджень: 

1. Нетрадиційні форми подання цифрової інформації та засоби її обробки. 
2. Методи і засоби оптимізації структур та алгоритмів роботи функціонально-орієнтованих обчислювальних засобів. 
3. Апаратно-алгоритмічне забезпечення обчислювальних засобів, що працюють в реальному часі. 
4. Комп'ютерно-орієнтовані засоби та алгоритми захисту інформації. 
5. Спеціалізовані експертні системи, засоби їх підтримки. 
6. Інформаційний менеджмент в комп'ютерних системах та мережах. 
7. Вбудовані програмні та апаратні обчислювальні засоби. 
8. Табличні, таблично-алгоритмічні та таблично-рекурсивні обчислювальні засоби. 
9. Структури та алгоритми спеціалізованих процесорів. 
10. Диспетчеризація інформаційних потоків в дистанційному навчанні. 
11. Контроль цифрової апаратури з оптимальним використанням апаратурної та часової надлишковості. 
12. Псевдовипадкове тестування цифрової апаратури, методи та засоби. 
13. Тестопридатне проектування цифрових схем та систем. 
14. Керовані генератори псевдовипадкових чисел та послідовностей для різних галузей використання. 
15. Відмовостійкі багатопроцесорні системи, моделювання їх поведінки у потоці відмов. 
16. Верифікація складних цифрових проектів. 

 

Undefined