Ви є тут

Наукові публікації співробітників кафедри СПіCКС у 2016 році

 1. Структура та критерії класифікації способів реалізації та покращення пошуку по дереву методом Монте-Карло. / Марченко О.І., Марченко О.О., Орлова М.М. // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. - 2015. – № 21. - С.51-57.Орлова М.М. Спосіб захисту даних в мережах LTE / М.М. Орлова, В.С. Гудименко // Комп’ютерно-інтегровані технології:освіта, наука, виробництво. Видавництво  Луцького НТУ. – 2015. – № 19. – С. 108 – 114. – наукометричний, фаховий
 2. Карпенко О.В. Методи забезпечення якості обслуговування в мережах ІР // О.В. Карпенко, О.І. Голубовський // XVIIIміжнародна конференція SAIT 2016 (Київ, 30 травня – 2 червня 2016 р.). – С. 360.
 3. Надточій Т.В. Реалізація Функції імітації присутності в системі «розумний дім» на базі  Aiduino Nano 3.0 з обробкою даних на хмарному сервері // Т.В. Надточій //   XVIIIміжнародна конференція SAIT 2016 (Київ, 30 травня – 2 червня 2016 р.). – С. 282.
 4. Калінін В.В. Метадані у алгоритмах пошуку  / В.В. Калінін, П.Р. Черненко //  XVIIIміжнародна конференція SAIT 2016 (Київ, 30 травня – 2 червня 2016 р.). – С. 282.
 5. Щербакова Г.В. Способи шифрування даних у комп`ютерних мережах / Г.В. Щербакова // Міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси (ІІРТК-2016), 23-24 травня, С. 237.
 6. Щербина О.А. Швидке створення облікових записів студентів та їх реєстрація в курсах платформи Moodle 2 / О.А. Щербина // Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. – Херсон. Вид. Херсонськ. держ. унів-ту, 2015. - № 23. – С. 79-89.
 7. Щербина О.А. Організація навчання викладачів на робочому місці при впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій в університеті // О.А. Щербина // Збірник наукових праць «Педагогічний процес: теорія і практика» . – Вип. 5-6 (50-51) / гол. ред. Сисоєва С. О. – К.: Видавництво ВП «Едельвейс», 2015 С. 78-83.
 8. Щербина О.А. Реалізація функцій електронного деканату засобами платформи Moodle // О.А. Щербина // Інформаційні технології і засоби навчання, 2015. - Том 50, №6. - С. 139-151.
 9. Щербина О.А. Experience API – новий стандарт програмних засобів для е-навчання та приклади його практичного використання / О.А. Щербина // Інформаційні технології і засоби навчання, 2016. - Том 53, №3. - С. 150-163.
 10. Щербина О.А. Нові засоби для оцінювання компетентностей в Moodle // О.А. Щербина // Інформаційні технології і засоби навчання, 2016. - Том 55, №5. - С. 96-104.
 11. Щербина О.А. Швидке створення облікових записів студентів та їх реєстрація в курсах платформи Moodle 2 / О.А. Щербина // Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. – Херсон. Вид. Херсонськ. держ. унів-ту, 2015. - № 23. – С. 79-89.
 12. Щербина О.А. Організація навчання викладачів на робочому місці при впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій в університеті // О.А. Щербина // Збірник наукових праць «Педагогічний процес: теорія і практика» . – Вип. 5-6 (50-51) / гол. ред. Сисоєва С. О. – К.: Видавництво ВП «Едельвейс», 2015 С. 78-83.
 13. Щербина О.А. Реалізація функцій електронного деканату засобами платформи Moodle // О.А. Щербина // Інформаційні технології і засоби навчання, 2015. - Том 50, №6. - С. 139-151.
 14. Щербина О.А. Experience API – новий стандарт програмних засобів для е-навчання та приклади його практичного використання / О.А. Щербина // Інформаційні технології і засоби навчання, 2016. - Том 53, №3. - С. 150-163.
 15. Щербина О.А. Нові засоби для оцінювання компетентностей в Moodle // О.А. Щербина // Інформаційні технології і засоби навчання, 2016. - Том 55, №5. - С. 96-104.
 16. Щербина О.А. Організація впровадження дистанційних технологій в університеті / О.А. Щербина // ІІ міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та взаємодії» IT&I – 2015. Тези доповідей. – К.: Видавничо-полігр. центр «Київський університет», 2015. – С. 286-288.
 17. Щербина О.А. Організація впровадження дистанційних технологій у вищому навчальному закладі / О.А. Щербина // Дистанційна освіта у ВНЗ: інноваційні та психолого-педагогічні аспекти. Збірка наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : «Місьдрук», ХНАДУ. – 2015. С. 112-116.
 18. Щербина О.А. Новий стандарт Experience API та його використання в Moodle / О.А. Щербина // Четверта міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2016. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». Тези доповідей. – К.: КНУБА, 2016. – С. 35.
 19. Щербина О.А. Новий стандарт Experience API та його використання в Moodle / О.А. Щербина // Четверта міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2016. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2016.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=102
 20. Щербина О.А. Організація запису студентів на курси Moodle та підведення підсумків успішності по всіх курсах / О.А. Щербина // Четверта міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2016. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». Тези доповідей. – К.: КНУБА, 2016. – С. 36.
 21. Щербина О.А. Організація запису студентів на курси Moodle та підведення підсумків успішності по всіх курсах / О.А. Щербина // Четверта міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2016. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2016.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=103
 22. Щербина О.А. H5P – новий засіб створення інтерактивного навчального контенту / О.А. Щербина, О.О. Христенко // Четверта міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2016. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». Тези доповідей. – К.: КНУБА, 2016. – С. 34.
 23. Щербина О.А. H5P – новий засіб створення інтерактивного навчального контенту / О.А. Щербина, О.О. Христенко // Четверта міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2016. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2016.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=104
 24. Zorin Yu. A Statistical Analysis of the Bat Algorithm // Сборник трудов ХVI Международной научной конференции «Интеллектуальный анализ информации (ИАИ-2016)» им. Т.А.Таран.  Сборник трудов. - К.: Просвіта, 2016. – С.75-79.
 25. Zorin. Yu. An Improved Firefly Algorithm//System Analysis and Information Technologies. 18-th International Conference SAIT 2016 Proceedings. - Kyiv, Ukraine, May 30 – June 2, 2016. - pp. 48-49.
 26. Терейковський І., Терейковська Л.Концептуальна модель забезпечення ефективності нейромережевого розпізнавання фонем в голосовому сигналі в системі дистанційного навчання Третя міжнародна науково-практична конференція "Управління розвитком технологій". Тези доповідей. М. Київ, 13-14 травня 2016. С.88-90
 27. Актуальні задачі розпізнавання голосових сигналів в Moodle. Четверта міжнародна науково-практична конференція Moodle 2016. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle. Тези доповідей. М. Київ, 13-14 травня 2016.C. 32
 28. Бапиев Идеят, Корчено А.Г., Терейковский И. А.Разработка критериев оценки эффективности нейросетевых средств распознавания кибератак на сетевые ресурсы информационных систем Зб. н. пр. ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні", 19-20 травня 2016, м. Київ. С.80-82
 29. Марченко О.I., Молчанов О.А. Iмiтацiйне моделювання ТСР потокiв: еволюцiйно-iгровий пiдхiд. Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї: матерiали 18-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2016, Київ, 30 травня – 2 червня 2016 р. / ННК “IПСА” НТУУ “КПI”. – К.: ННК “IПСА” НТУУ “КПI”, 2016. – с. 114-116 – Текст: укр.
 30. Марченко О.I., Погорелов В.В. Використання розширеної форми статичного однократного присвоєння для трансляцiї програм. Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї: матерiали 18-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2016, Київ, 30 травня – 2 червня 2016 р. / ННК “IПСА” НТУУ “КПI”. – К.: ННК “IПСА” НТУУ “КПI”, 2016. – с. 389 – Текст: укр.
 31. М. В. Наливайчук. Апаратно програмний комплекс на основі лазерно-кріогенного гравіметра для геофізичних дослідженнь. 16-а українська конференція з космічних досліджень. Матеріали конференції. 22-27 серпня 2016 р. м. Одеса, Україна. – С. 118
 32. Nalyvaychuk. М. V. Comparative analysis of optical gravimeters./M. V.  Nalyvaychuk V. О. Yatsenko.//CAOL*2016 International Conference on Advanced Optoelectronics & Lasers, 12-15 September, 2016, Odessa, Ukraine. – P.145-149
 33. Chermnikh O., Balikhin M., Walker S., Yatsenko V.A. Prediction of geospace radition environment and solar wind parameters: modeling, identification and risk analysis / XVI Українська конференція з космічних досліджень, 24 – 28 серпня 2016. – Одеса. – С. 15.
 34. V. Yatsenko., Y. Klimenko. Heat propagation in porous materials of thermal protection system for space applications. 16–а Українська конференція з космічних досліджень. Матеріали конференції. 24–28 серпня 2015 р. м. Одеса. С. 182.
 35. Яценко В. О., Н. Адамчук-Чала, В. Адамчук, Я. Бойко Використання систем експрес-діагностики для моніторингу гетерогенності грунтових умов вирощування сільськогосподарської продукції. XVI Українська конференція з космічних досліджень, 24 – 28 серпня 2016. – Одеса с.190
 36. Бояринова Ю.Е., Калиновский Я.А. Экспериментальная оценка снижения объема вычислений при использовании  представлений гиперкомплексных нелинейностей Электронное моделирование. том 38,  №2, 2016, c.83-92
 37. Ю.Е.Бояринова, Я.А.Калиновский, Т.В. Синькова, А.С. Сукало Математическое  моделирование тригонометрических функций в числовой системе обобщенных кватернионов. Электронное моделирование. том 38,  №3, 2016,c.23-32
 38. Ю.Е.Бояринова, Я.А.Калиновский, Т.В. Синькова, А.С. Сукало Разработка представлений гиперболических и тригонометрических нелинейностей в системе обобщенных кватернионов Реєстрація, зберігання і обробка даних. том 18 №1, 2016, c.14-22
 39. Бояринова Ю.Е., Калиновский Я.А. Исследование эффективности использовании  представлений функций гиперкомплексного переменного Реєстрація, зберігання і обробка даних. том 18 №2, 2016, c.25-34
 40. Боярiнова Ю.Є., Калiновський Я.О., Сукало А.С. Застосування узагальнених кватер- нiонiв у цифровому пiдпису System Analysis and Information Technologies.18-th International Conference SAIT 2016. Kyiv, Ukraine,30 May - 2 June, 2016. c.327-328
 41. Калiнiн В.В., Боярiнова Ю.Є. Огляд iснуючих нейропакетiв та перспективи їх застосу- вання. System Analysis and Information Technologies. 18-th International Conference SAIT 2016. Kyiv, Ukraine,30 May - 2 June, 2016. c.356-357
 42. Боярінова Ю.Є., Каліновський Я.О., Хіцко Я.В. Використання неканонічних гіперкомплексних числових систем для підвищення криптостійкості. “ГЛОБАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ”. ІV Міжнародна науково- практична конференція.23-24 червня 2016р. м.Київ С.120
 43. Калiнiн В.В., Черненко П.Р. Метаданi у алгоритмах пошуку. System Analysis and Information Technologies. 18-th International Conference SAIT 2016. Kyiv, Ukraine,30 May - 2 June, 2016. c.357-358
 44. Гудь В.В Нечіткий текстовий пошук з використанням неповних множин видалень IX Міжнародній науково-технічній конференції «Комп’ютерні системи та мережні технології» CSNT-2016 (Київ, 21-23 квітня 2016 року).
 45. Михайлюк, А. Ю. Організація системи автоматичного реферування тексту на основі нечіткої ієрархічної нейронної мережі [Текст] / А. Ю. Михайлюк, О. С. Михайлюк, Л. М. Огнівчук, В. П. Тарасенко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. - 2016. - №7.-С. ХХ    20 стор.
 46. Михайлюк, А.Ю. Автоматичне реферування текстів в інформаційно-навчальній діяльності: здобутки і перспективи [Текст] / А. Ю. Михайлюк, О. С. Михайлюк, Л. М. Огнівчук, В. П. Тарасенко // Системні дослідження і інформаційні технології. -2016. -№3. - С. ХХ     17 стор.
 47. Михайлюк, А.Ю. Контекстно-орієнтований підхід до розв’язання проблеми неоднозначності термінів в рамках квазісемантичних застосувань [Текст] / А. Ю. Михайлюк, О. С. Михайлюк, О.В. Пилипчук, В.П. Тарасенко // Радиоэлектроника и информатика. - 2016. - №1(72). - С. ХХ       7 стор.
 48. Тесленко О.К., Шаповал І.І. Нероздільні блочні коригуючі коди System Analysis and Information Technologies. 18-th International Conference SAIT 2016. Kyiv, Ukraine,30 May - 2 June, 2016. c.357-358
 49. Дробязко І.П., Клятченко Я.М., Тарасенко-Клятченко О.В., Сапсай Т.Г., Тарасенко В.П., Тесленко О.К. Аналіз властивості автокорекції для комбінаційних суматорів. «Интеллектуальный анализ информации (ИАИ-2016)» им. Т.А.Таран. Сборник трудов. - К.: Просвіта, 2016. – С.56-60
 50. Лелека О.С. ; Назва доповіді - ОБЧИСЛЕННЯ ОЦІНОК САМОКОРЕКЦІЇ НА ОКРЕМИХ ВИХОДАХ СУМАТОРА  IX Міжнародна науково-технічній конференція «Комп’ютерні системи і мережні технології» СSNT-2016 (Київ, 21-23 квітня 2016 року);с.51
 51. "Невмержицький П.А., Тесленко О.К. ""Алгоритм шифрування, який грунтується на суперпозиції підстановок із найпростіших регулярних ОККМ"" Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. № 66618 Дата реєстрації  13.07.2016
 52. Павловський В.І., Кокора Д.І. Комп’ютерна система аналізу ринку нерухомості з нейромережевою оцінкою її вартості. International Scientific Journal // № 4, 2016, p. 61-64
 53. Павловський В.І., Слободянюк Б.Р. Інтеграції успадкованих систем з сучасними телекомунікаційними системами. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016» (22–23 квітня 2016 р.). – Житомир : ЖДТУ, 2016. - с.51-52
 54. Павловський В.І., Слободянюк Б.Р. Засоби інтеграції успадкованих систем з новiтнiми системами передачі даних. System analysis and information technology: 18-th International conference SAIT 2016, Kyiv, Ukraine, May 30 – June 2, 2016. Proceedings. – ESC “IASA” NTUU “KPI”, 2016. – 418-420 p
 55. Vorobets G, Tarasenko V. The self reconfigurable computers as the functional basic for the intelektual self-adaption and self-organization autonomus cyber - phizical systems (reviw). Матеріали МНТК "Cyber - forum Dessert-2016". Харків, Київ, Чернівці. 2016 с.16
 56. Морозов К.В., Романкевич А.М., Романкевич В.А. О характере влияния модификации рёберных функций GL‑модели на её поведение в потоке отказов // Радіоелектронні і комп‘ютерні системи.-№6, 2016.- С.108-112
 57. Романкевич В.А., Корнейчик Б.А., Олейник В.В. О минимизации времени самотестирования многопроцессорных систем // Комп’ютерні системи і проектування технологічних процесів та обладнання: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (17-19 лютого 2016р).- Чернівці: ЧФ НТУ «ХПІ», 2016.- С.42-44
 58. Морозов К.В., Потапова Е.Р., Кичигин Н.К. GL-модель иерархической системы с процессорами на всех уровнях иерархии // Компютерні системи і проектування технологічних процесів та обладнання: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (17-19 лютого 2016р).- Чернівці: ЧФ НТУ «ХПІ», 2016.- С.35-37
 59. Фесенюк А.П., Майданюк І.В., Вербицький Є.І. Про зменшення кількості статистичних випробувань з GL-моделями під час розрахунку надійності відмово стійких багатопроцесорних систем // Комп’ютерні системи і проектування технологічних процесів та обладнання: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (17-19 лютого 2016р).- Чернівці: ЧФ НТУ «ХПІ», 2016.- С.87-91
 60. Романкевич В.А., Дейнеко А.Л. Моделирование поведения нестандартных многопроцессорных систем в потоке отказов // Комп’ютерні системи і мережні технології: Збірник тез доповідей ІХ Міжнародної науково-технічної конференції CSNT 2016 (21-23 квітня 2016р).- К.: НАУ, 2016.- С.58
 61. Романкевич В.А., Дейнеко А.Л., Олейник В.В. О диагностировании многопроцессорных систем с ограничением на число допустимых неисправностей // Системный анализ и информационные технологии: материалы 18-й Международной научно-практической конференции SAIT 2016.- К.: УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ», 2016.- С.405
 62. Романкевич В.А., Малышева М.О., Примак И.К. Об одном способе формирования рёберных функций GL-модели // Системный анализ и информационные технологии: материалы 18-й Международной научно-практической конференции SAIT 2016.- К.: УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ», 2016.- С.406
 63. Андреєва М.О., Левко Л.Р. Метод для побудови генератора псевдовипадкових рівновагових послідовностей заданої довжини і заданої ваги // Системний аналіз і інформаційні технології: матеріали 18-ї Міжнародної науково-практичної конф­еренції SAIT 2016.- К.: УНК «ІПСА» НТУУ «КПІ», 2016.-С.51
 64. Левко Л.Р., Андреєва М.О. Про один метод побудови та модифiкацiї графо-логiчної моделi багатопроцесорної вiдмовостiйкої системи, пiдсистеми якої мають спiльнi процесори // Системний аналіз і інформаційні технології: матеріали 18-ї Міжнародної науково-практичної конф­еренції SAIT 2016.- К.: УНК «ІПСА» НТУУ «КПІ», 2016.-С.108-109
 65. Андреєва М.О., Левко Л.Р. Метод для побудови генератора псевдовипадкових рівновагових послідовностей заданої довжини і заданої ваги // Програмовані логічні інтегральні схеми та мікропроцесорна техніка в освіті та виробництві: матеріали  міжнародного науково-практичного семінару молодих вчених та студентів (28-29 квітня 2016р.).- Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016.-С.15-16
 66. Романкевич В.О., Яшунін В.О., Вербицький Є., Олійник В.В. Комп’ютерна програма «Програма для знаходження 0-ланцюжків під час самодіагностування у багатопроцесорних системах» // Рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір №2895 від 01.03.2016р
 67. Потапова К.Р., Яшунін В.О., Кічігін Н.К., Олійник В.В. Комп’ютерна програма «Програма для визначення станів процесорів багатопроцесорної системи під час моделювання процесу самодіагностування» // Рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір №2894 від 01.03.2016р

 

Undefined