Ви є тут

Моделювання

Перша контрольна робота

КВ-31

1.      Peкoнструкція  динамічної системи  на основі часового ряду.  .

Написати  програму на Matlab для  інтегрування системи Лоренца

2.       Кoреляційий інтеграл та його властивості.

Написати  програму на Matlab для  інтегрування системи Реслеоа.

3.      Моделювання глобальної зміни клімату..

Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння Ван-дер-Поля.

4.      Оптимізаційний підхід  до  структурно-параметричної ідентифікації дискретної динамічної системи. Моделювання космічної погоди.

Написати  програму на Matlab для  інтегрування моделі математичного маятника.

5.      Кореляційна розмірність

Написати текст програми чисельного розв’язку системи Реслера

6.      Ентропія та інформація.

Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння Ван-дер-Поля.

7.      Динаміка та інформація.

Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння Аніщенко-Астахова.

8.      Аналіз проблеми глобальної зміни клімату на основі реконструкції динамічної системи

Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння Ваен-дер-Поля для випадку тривимірного простору..

9.      Класифікація керованих і динамічних систем..

Написати  програму на Matlab для  інтегрування  модифікованого генератора з інерційною нелінійністю.

10.              Принципи дослідження нелінійних динамічних систем на основі пакету програм TISEAN

Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння Аніщенко-Астахова.

11.  Peкoнструкція  динамічної системи  на основі часового ряду.  .

Написати  програму на Matlab для  інтегрування системи Лоренца

12.   Кoреляційий інтеграл та його властивості.

Написати  програму на Matlab для  інтегрування системи Реслеоа.

13.  Моделювання глобальної зміни клімату..

Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння Ван-дер-Поля.

14.  Оптимізаційний підхід  до  структурно-параметричної ідентифікації дискретної динамічної системи. Моделювання космічної погоди.

Написати  програму на Matlab для  інтегрування моделі математичного маятника.

15.  Кореляційна розмірність

Написати текст програми чисельного розв’язку системи Реслера

16.  Ентропія та інформація.

Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння Ван-дер-Поля.

17.  Динаміка та інформація.

Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння Аніщенко-Астахова.

18.  Аналіз проблеми глобальної зміни клімату на основі реконструкції динамічної системи

Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння Ваен-дер-Поля для випадку тривимірного простору..

19.  Класифікація керованих і динамічних систем..

Написати  програму на Matlab для  інтегрування  модифікованого генератора з інерційною нелінійністю.

20.  Peкoнструкція  динамічної системи  на основі часового ряду.  .

Написати  програму на Matlab для  інтегрування системи Лоренца

21.   Кoреляційий інтеграл та його властивості.

Написати  програму на Matlab для  інтегрування системи Реслеоа.

22.  Моделювання глобальної зміни клімату..

Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння Ван-дер-Поля.

23.  Оптимізаційний підхід  до  структурно-параметричної ідентифікації дискретної динамічної системи. Моделювання космічної погоди.

Написати  програму на Matlab для  інтегрування моделі математичного маятника.

24.  Кореляційна розмірність

Написати текст програми чисельного розв’язку системи Реслера

25.  Ентропія та інформація.

Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння Ван-дер-Поля.

26.  Динаміка та інформація.

Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння Аніщенко-Астахова.

27.  Аналіз проблеми глобальної зміни клімату на основі реконструкції динамічної системи

Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння Ваен-дер-Поля для випадку тривимірного простору..

28.  Класифікація керованих і динамічних систем..

Написати  програму на Matlab для  інтегрування  модифікованого генератора з інерційною нелінійністю.

 

КВ-32

1.      Peкoнструкція  динамічної системи  на основі часового ряду.  .

Написати  програму на Matlab для  інтегрування системи Лоренца

2.       Кoреляційий інтеграл та його властивості.

3.      Написати  програму на Matlab для  інтегрування системи Реслеоа.

4.      Моделювання глобальної зміни клімату..

5.      Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння Ван-дер-Поля.

6.      Оптимізаційний підхід  до  структурно-параметричної ідентифікації дискретної динамічної системи. Моделювання космічної погоди.

7.      Написати  програму на Matlab для  інтегрування моделі математичного маятника.

8.      Кореляційна розмірність

9.      Написати текст програми чисельного розв’язку системи Реслера

10.  Ентропія та інформація.

11.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння Ван-дер-Поля.

12.  Динаміка та інформація.

13.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння Аніщенко-Астахова.

14.  Аналіз проблеми глобальної зміни клімату на основі реконструкції динамічної системи

15.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння Ваен-дер-Поля для випадку тривимірного простору..

16.  Класифікація керованих і динамічних систем..

17.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування  модифікованого генератора з інерційною нелінійністю.

18.  Принципи дослідження нелінійних динамічних систем на основі пакету програм TISEAN

19.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння Аніщенко-Астахова.

20.  Peкoнструкція  динамічної системи  на основі часового ряду.  .

21.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування системи Лоренца

22.   Кoреляційий інтеграл та його властивості.

23.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування системи Реслеоа.

24.  Моделювання глобальної зміни клімату..

25.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння  1 (згідно останньої лекції).

26.  Оптимізаційний підхід  до  структурно-параметричної ідентифікації дискретної динамічної системи. Моделювання космічної погоди.

27.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування моделі математичного маятника.

28.  Кореляційна розмірність

29.  Написати текст програми чисельного розв’язку системи Реслера

30.  Ентропія та інформація.

31.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння Ван-дер-Поля.

32.  Динаміка та інформація.

33.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння рівняння  2 (згідно останньої лекції).

34.  .

35.  Аналіз проблеми глобальної зміни клімату на основі реконструкції динамічної системи

36.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння Ваен-дер-Поля для випадку тривимірного простору..

37.  Класифікація керованих і динамічних систем..

38.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння  3 (згідно останньої лекції).

39.   

40.  Peкoнструкція  динамічної системи  на основі часового ряду.  .

41.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування системи Лоренца

42.   Кoреляційий інтеграл та його властивості.

43.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування рівняння  6 (згідно останньої лекції).

44.  Моделювання глобальної зміни клімату..

45.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння Ван-дер-Поля.

46.  Оптимізаційний підхід  до  структурно-параметричної ідентифікації дискретної динамічної системи. Моделювання космічної погоди.

47.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування моделі математичного маятника.

48.  Кореляційна розмірність

49.  Написати текст програми чисельного розв’язку системи Реслера

50.  Ентропія та інформація.

51.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння Ван-дер-Поля.

52.  Динаміка та інформація.

53.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння рівняння  1 (згідно останньої лекції).

54.  .

55.  Аналіз проблеми глобальної зміни клімату на основі реконструкції динамічної системи

56.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння Ваен-дер-Поля для випадку тривимірного простору..

57.   

КВ-33

1.      Peкoнструкція  динамічної системи  на основі часового ряду.  .

2.      Написати  програму на Matlab для  інтегрування системи Лоренца

3.       Кoреляційий інтеграл та його властивості.

4.      Написати  програму на Matlab для  інтегрування системи Реслеоа.

5.      Моделювання глобальної зміни клімату..

6.      Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння Ван-дер-Поля.

7.      Оптимізаційний підхід  до  структурно-параметричної ідентифікації дискретної динамічної системи. Моделювання космічної погоди.

8.      Написати  програму на Matlab для  інтегрування моделі математичного маятника.

9.      Кореляційна розмірність

10.  Написати текст програми чисельного розв’язку системи Реслера

11.  Ентропія та інформація.

12.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння Ван-дер-Поля.

13.  Динаміка та інформація.

14.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння Аніщенко-Астахова.

15.  Аналіз проблеми глобальної зміни клімату на основі реконструкції динамічної системи

16.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння Ваен-дер-Поля для випадку тривимірного простору..

17.  Класифікація керованих і динамічних систем..

18.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування  модифікованого генератора з інерційною нелінійністю.

19.  Принципи дослідження нелінійних динамічних систем на основі пакету програм TISEAN

20.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння Аніщенко-Астахова.

21.  Peкoнструкція  динамічної системи  на основі часового ряду.  .

22.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування системи Лоренца

23.   Кoреляційий інтеграл та його властивості.

24.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування системи Реслеоа.

25.  Моделювання глобальної зміни клімату..

26.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння Ван-дер-Поля.

27.  Оптимізаційний підхід  до  структурно-параметричної ідентифікації дискретної динамічної системи. Моделювання космічної погоди.

28.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування моделі математичного маятника.

29.  Кореляційна розмірність

30.  Написати текст програми чисельного розв’язку системи Реслера

31.  Ентропія та інформація.

32.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння Ван-дер-Поля.

33.  Динаміка та інформація.

34.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння рівняння  5 (згідно останньої лекції).

35.  .Аналіз проблеми глобальної зміни клімату на основі реконструкції динамічної системи

36.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння Ваен-дер-Поля для випадку тривимірного простору..

37.  Класифікація керованих і динамічних систем..

38.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування  модифікованого генератора з інерційною нелінійністю.

39.  Peкoнструкція  динамічної системи  на основі часового ряду.  .

40.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування системи Лоренца

41.   Кoреляційий інтеграл та його властивості.

42.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування системи Реслеоа.

43.  Моделювання глобальної зміни клімату..

44.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння Ван-дер-Поля.

45.  Оптимізаційний підхід  до  структурно-параметричної ідентифікації дискретної динамічної системи. Моделювання космічної погоди.

46.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування моделі математичного маятника.

47.  Кореляційна розмірність

48.  Написати текст програми чисельного розв’язку системи Реслера

49.  Ентропія та інформація.

50.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння Ван-дер-Поля.

51.  Динаміка та інформація.

52.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння рівняння  1 (згідно останньої лекції).

53.  Аналіз проблеми глобальної зміни клімату на основі реконструкції динамічної системи

54.  Написати  програму на Matlab для  інтегрування  рівняння Ваен-дер-Поля для випадку тривимірного простору..