.

Ви є тут

Міжнародна діяльність

Кафедра спеціалізованих комп`ютерних систем має навчально-наукові зв'язки з такими університетами Європи:

• Університет прикладних наук Карінтії (Австрія),
• Польсько-Японський інститут інформаційних технологій (Польша),
• Мюнхенський технічний університет (Німеччина),
• Технічний університет Удіне (Італія),
• Русенський технічний університет „Ангел Кинчев” (Болгарія),
• Єреванський державний університет (Вірменія),
• Санкт-Петербурзький політехнічний університет (Росія),
• Університет прикладних наук Сант-Пьолтена (Австрія).

Встановлюються контакти з іншими навчальними закладами світу.
На кафедрі спеціалізованих комп'ютерних систем створено Центр електронної освіти НТУУ «КПІ»> (у рамках проекту Програми розвитку ООН в Україні та у співпраці з Польсько-Японським Інститутом Інформаційних Технологій)
Кафедра СКС має спільні проекти не лише з навчальними закладами, а також підтримує науково-виробниче співробітництво з багатьма відомими компаніями. Наприклад, кафедра тісно співпрацює з компанією «Freescale» (США), а також з українською компанією «Інформаційні програмні системи» у рамках розробки науково-методичного забезпечення процесу проектування спеціалізованих процесорів.

Публікації у міжнародних виданнях:

• А.М. Романкевич, В.А. Романкевич, Бахтари Хедаятоллах Дерево иерархии ребер GL-модели // Компьютерные науки и информационные технологии: Тезисы докладов Междунар. научной конференции, посвящённой памяти проф. А.М.Богомолова.- Саратов: Изд-во Сарат.ун-та, 2007.- С.98-99
• Романкевич В.А., Дрёмин А.С., Крохмаль Я.В. Рекурсивный метод генерации реберных функций графо-логических моделей отказоустойчивых многопроцессорных систем // Компьютерные науки и информационные технологии: Тезисы докладов Междунар. научной конференции, посвящённой памяти проф. А.М.Богомолова.- Саратов: Изд-во Сарат.ун-та, 2007.- С.97-98
• Romankevich V., Potapova K., Hedayatollah Bakhtari The some properties of model's of k-out-of-n system's behavior in the stream of faults // Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium.- Armenia, Yerevan, September 2007.- p.763
• Т.Г. Сапсай, Е.Р. Потапова, А.А. Кононова О повышении эффективности GL-моделей за счет модификации реберных функций // Компьютерные науки и информационные технологии: Тезисы докладов Междунар. научной конференции, посвящённой памяти проф. А.М.Богомолова.- Саратов: Изд-во Сарат.ун-та, 2007.- С.101-102
• А.М. Романкевич, В.В. Гроль, О.А. Мирошникова О повышении эффективности диагностирования отказоустойчивых многопроцессорных систем за счет тестопригодной реализации их модулей // Компьютерные науки и информационные технологии: Тезисы докладов Междунар. научной конференции, посвящённой памяти проф. А.М.Богомолова.- Саратов: Изд-во Сарат.ун-та, 2007.- С.96-97
• Дичка І.А., Проскурін Д.В. Інформаційна технологія на основі цифрових поштових марок//Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – Хмельницький 2007. - № 2, Т.1 (90). – с. 48-52.
• Є.С.Сулема “Дистанційне навчання з комп'ютерних наук” (“eLearning in Computer Science”). Збірник праць міжнародної конференції «Інформаційні технології в освіті в 21-му столітті», стор. 144-150, Єреван (Вірменія), 2007.
• Марченко А.И., Марченко Л.А. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0. Девятое издание., Киев: ВЕК+, СПб: КОРОНА принт, 2007, 459 стр.
• Блєдний Д.В., Дроб'язко І.П., Заболотня Т.М., Медвідь Є.П., Сапсай Т.Г. Організація підсистеми прогнозування для інформаційно-аналітичного комплексу // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Запоріжжя, 2006р., С.120-121.
• Блєдний Д.В., Голуб А.А., Замятин Д.С., Наливайчук Н.В., Петрашенко А.В. Логическая интеграция обособленных сегментов гетерогенных баз данных // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Запоріжжя, 2006р., С.122-123.
• Бормотова К.С., Лещенко О.О., Михайлюк А.Ю., Михайлюк О.С., Сердюк Л.Г. Функціональність та архітектура сучасних інформаційно-аналітичних систем // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Запоріжжя, 2006р., С.124-125.
• Буняк О.В., Замятін Д.С., Кебкало О.С., Наливайчук О.Ю., Петрашенко А.В. Алгоритм автоматичного структурного та логічного аналізу електронного документа. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя,2006р.,с.126-127.
• Заболотня Т.М., Кебкало О.С., Михайлюк А.Ю., Наливайчук О.Ю., Підмаляк Б.Я. Автоматизований контроль семантичної узгодженості електронних документів у базі даних // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та ін формаційних технологій: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Запоріжжя, 2006р.,с.142-143.
• Лещенко О.А., Михайлюк Е.С., Наливайчук Н.В., Скоропаденко Д.А., Тамберг В.Э. Инструментальная компьютерная система оперативного мониторинга линий телекоммуникационных сетей // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та ін формаційних технологій: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Запоріжжя, 2006р., С.169-170.
• А.К. Тесленко, А.С. Осипов. Инфориационная стойкость: уникальность и оригинальность информации // Труды 7-ой международной научно-практической конференции «Современные информационные и электронные технологии», Одесса, 2006.
• А.И. Марченко, О.В. Богуславский Сравнение производительности однокристальніх многопроцессорніх систем // Труды 7-ой международной научно-практической конференции «Современные информационные и электронные технологии», Одесса, 2006. С. 169.
• Romankevych V., Potapova K., Hedayatollah Bakhtari K-out-of-n and K(m,n) systems and their models // Proceedings of IEEE East-West Design & Test Workshop,- Russia, Sochi, September 2006,- p.189.
• Romankevych A., Grol V., Fallahy Ali Structural method of pseudorandom fixed weight binary pattern sequences generation // Proceedings of IEEE East-West Design & Test Workshop,- Russia, Sochi, September 2006,- pp.217-221.
• В.А. Романкевич, Е.Р. Потапова, Хедаятоллах Бахтари, А.А. Кононова. О моделировании поведения отказоустойчивых многопроцессорных систем в потоке отказов // Труды международной научно-практической конференции «Современные информационные и электронные технологии» Одеса, 2006, с.154.
• А.М. Романкевич, Али Фаллаги, Р.И. Лупанова, А.П. Фесенюк. О формировании псевдослучайных последовательностей с управляемыми параметрами // Труды 7-й международной научно-практической конференции «Современные информационные и электронные технологии» Одеса, 2006, с.152.
• Гроль В.В., Мирошникова О.А., Лукашевич М.Г. Синтез тестопригодных цифровых комбинационных схем на основе форм Рида-Маллера // международной научно-практической конференции «Современные информационные и электронные технологии» Одесса.- 2006.- С. 153.
• Романкевич В.А., Потапова Е.Р., Чмыр А.В. Генератор псевдослучайных векторов для моделирования потока отказов ОМС // Тези доповідей Мінародної науково-технічної конференції «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті». 2006р.
• Романкевич А.М., Фаллаги Али, Фесенюк А.П., Скрицкий А.В. О погрешности генератора псевдослучайных последовательностей, управляемого по двум параметрам // Тези доповідей Мінародної науково-технічної конференції «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті». 2006.
• Горожин А.Д., Кононова А.А., Новак Е.И., Бахтари Хедаятоллах Алгоритмы поиска попарных реберных циклов в небазовых GL-моделях // Тези доповідей Мінародної науково-технічної конференції «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті». 2006.
• Гроль В.В., Лупанова Р.И., Мирошникова О.А. О поиске неисправностей в тестопригодных цифровых последовательностных устройствах // Тези доповідей Мінародної науково-технічної конференції «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті». 2006.
• Vyacheslav Valuisky, Inna Malyukova, Michael Goncharenko. Conception of Educational Resources Organization and Access Management for Virtual University, Technical University of Stockholm (Sweden). 16.02.2006, http://udec.ntu-kpi.kiev.ua
• Yevgeniya Sulema, Hans Schlichter „E-learning vs. Classical Studies: Experience of the Technical Universities”, конференція “Interactive Computer Aided Learning” ICL 2006, 27 -29 вересня 2006 р., Філах, Австрія. Праці конференції.
• Yevgeniya Sulema „Multimedia and Computer Technologies in e-Learning”, міжнародна конференція „Information technologies for rural development”, 19-20 жовтня 2006 р., Єлгава, Латвія, матеріали конференції.
• Романкевич А.М., Кононова А.А. «Особенности трансформации GL-моделей базовых двухустойчивых ОМС к небазовым»// Гарантоспособні (надійні і безпечні) системи, сервіси і технології. Тези доповідей.- 2006.
• В.А. Романкевич «Об одном способе построения GL-моделей отказоустойчивых многопроцессорных систем»// Гарантоспособні (надійні і безпечні) системи, сервіси і технології. Тези доповідей.- 2006;
• О.М.Сакада, О.І.Марченко «Структура N-версійного планувальника» » // Гарантоспособні (надійні і безпечні) системи, сервіси і технології. Тези доповідей.- 2006.
• В.А. Романкевич, А.А. Кононова, Рабах Мох'д Ахмад Аль Шбуль Особенности использования универсальной GL-модели K(m,n) применительно к 2-отказоустойчивым многопроцессорным системам // Вісник ТУП, ч.1,т.1 "Технічні науки".- Хмельницький 2005.-С.86-90.
• Romankevych A., Romankevych V., Kononova A., Rabah Al Shboul GL-models of K(2,N) FTMpS // Proceeding of East-West Design & Test Workshop (EWDTW'05).- Kharkov National University of Radioelectronics.- Kharkov, 2005.- pp. 88-91.
• Сулема Є.С. “Дистанційна освіта: технічні та педагогічні проблеми” (“E-learning: technical and pedagogical issues”), збірник тез доповідей міжнародного семінару «Інформаційні технології в освіті» (ITE2005), Єреван, Вірменія, 13-17 червня 2005 р., стор. 13-15.
• Сулема Є., Цветкович В. “Дистанційна лабораторія для підтримки дистанційного навчання з електроніки” (“Remote Laboratory for Supporting e-Studies in Electronics”), збірник праць міжнародного симпозіуму «Remote Engineering Virtual Instrumentation» (REV2005), Брашов, Румунія, 30 червня - 1 липня 2005 р., компакт-диск.
• Сулема Є.С. “Використання відео та панорамних зображень в дистанційному навчанні” (“Using video and panoramic images in e-learning”), збірник праць міжнародної конференції «Інтерактивне комп'ютеризоване навчання» (ICL2005), Філах, Австрія, 28-30 вересня 2005 р., компакт-диск.
• Романкевич А.М., Гроль В.В., Фаллаги Али Генерация ПС-последовательностей двоичных наборов с управляемым законом распределения // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. Тези доповідей.- 2005.- №5.- С. 97.
• Vyacheslav Valuisky. “Platforms of Distance Learning Support. The Analysis and the Compatibility”, Journal of Multimedia Aided Education Research 2005, vol2, No.1, pp.103-111, The National Institute of Multimedia Education, 2-12, Wakaba, Mihama-ku, Chiba-Chi 261-0014, Japan.
• M.Zgurovsky, S.Sidorenko, I.Malyukova, S.Shukaev, V.Valuisky. “Central and Eastern European Virtual University (CEEVU)”. Proceedings of the International Conference on Engineering Education ICEE'2005, Gliwice, Poland, July 25-29, 2005, pp. 762-766.

Міжнародні заходи:

Основні міжнародні події, що відбулися на кафедрі за останні роки:
• VІІI Міжнародна наукова конференція "Інтелектуальний аналіз інформації ІАІ-2008", травень 2008 р.
• IV Міжнародній семінар-тренінг з прикладних задач комп'ютерної та програмної інженерії ACSE (Applications of Computer and Software Engineering) для студентів та аспірантів комп'ютерних спеціальностей, вересень-жовтень 2008 р.
• Спільно з Університетом прикладних наук Карінтії (Австрія) проведено ІІІ Міжнародний студентський семінар "Applications of Computer and Software Engineering" (ACSE'07) (Київ, НТУУ «КПІ», 17-19 вересня 2007 р.) для студентів та аспірантів комп'ютерних спеціальностей НТУУ „КПІ”.
• Польсько-український семінар з питань розробки навчального плану бакалаврату "Програмна інженерія" та застосування дистанційної форми навчання ("Polish-Ukrainian Workshop on Software Engineering Curriculum development and e-learning") проведено у співпраці з Польсько-Японським Інститутом Інформаційних Технологій, Варшава, Польща, 6 - 9 листопада 2007 р.
• Семінар компанії Microsoft для викладачів ФПМ «Програмне забезпечення Microsoft у навчальному процесі вищих навчальних закладів», Київ, НТУУ «КПІ», 13 листопада 2007 р.
• Семінар компанії Microsoft для студентів ФПМ «Академічні програми Microsoft для студентів», 26 листопада 2007 р.
• Відеоконференція за участю Центра електронної освіти НТУУ «КПІ», факультета лінгвістики НТУУ «КПІ», Польсько-Японського Інститута Інформаційних Технологій, 11 грудня 2007 р.
• VІ Міжнародна наукова конференція "Інтелектуальний аналіз інформації ІАІ-2006", 16-19 травня 2006. Серед засновників конференції, крім ФПМ, Російська асоціація штучного інтелекту, Інститут прикладного системного аналізу ("НТУУ КПІ"), Видавництво "Просвіта" (м. Київ); країни-учасники – Росія, Білорусія.
• Відеоконференція за участю Центра електронної освіти НТУУ «КПІ», Польсько-Японського Інститута Інформаційних Технологій, Україно-Японського Центру, червень 2006 р.
• Відеоконференція за участю Центра електронної освіти НТУУ «КПІ», Польсько-Японського Інститута Інформаційних Технологій, Україно-Японського Центру, Національного технічного університету «Лвівська політехніка», грудень 2006 р.
• Семінар-тренінг «Розробка цифрових систем» (“Digital Systems Design”), проведено у співпраці з Технологічним інститутом Карінтії (Австрія), 22-24 травня 2006 р.
• Семінар-тренінг з дистанційної освіти для викладачів, що брали участь у адаптації курсів, та студентів-учасників пілотної групи проведено у співпраці з Польсько-Японським Інститутом Інформаційних Технологій, Варшава, Польща, грудень 2006 р.
• Семінар з дистанційної освіти для викладачів-розробників дистанційних курсів, проведено у співпраці з Польсько-Японським Інститутом Інформаційних Технологій, Варшава, Польща, 11-15 липня 2005 р.
• Семінар-тренінг «Системи реального часу» (“Real-Time Systems”), проведено у співпраці з Технологічним інститутом Карінтії (Австрія), 19-22 вересня 2005 р.

Undefined