Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи №1 для груп КП-31, КП-32

У вкладених методичних вказівках слід звернутись до третьої лабораторної роботи, в якій описується процес створення Web-орієнтованого інтерфейсу користувача засобами мови Python та фреймворку Django.

escort çeşme escort karabük escort kilis escort ıgdır