Лабораторна робота №3 з дисципліни Web-дизайн для груп КВ-61,62,63

Завдання на лабораторну роботу №3 з дисципліни Web-дизайн

Для завдання на лабораторну роботу №2 необхідно додатково виконати наступні дії:

1. Встановити Веб-сервер для можливості обміну інформацією між програмою (клієнт) та сервером. Як сервер можна обрати довільний Web-сервер (NodeJs, Python/Flask, Apache Web Server)

2. За допомогою Ajax-запитів реалізувати запис та читання даних для програми з ЛР №2.

3. Реалізувати одну із функцій у вигляді асинхронної конструкції Promise або async/await.

 

escort çeşme escort karabük escort kilis escort ıgdır