Лабораторна робота №2 з дисципліни "Бази даних та засоби управління" для груп КВ-61,62,63

У лабораторній роботі №2 необхідно:

1. Переробити програму з ЛР№1, переписавши запити доступу до баз даних у вигляді ORM. Рекомендована бібліотека: Python/SQLAlchemy (https://www.sqlalchemy.org/) або будь-яка подібна для інших мов програмування.

2. Реалізувати тригер та серверну процедуру, що автоматизує деяку задачу над базою даних з ЛР№1. Обидві процедури мають включати цикл та умовний оператор.

3. Проаналізувати у вигляді наочних прикладів з БД ЛР№1 реалізацію рівнів ізоляції транзакцій (READ COMMITTED, REPEATABLE READ, SERIALIZABLE) шляхом створення необхідних запитів у двох окремих транзакціях, слідкуючи за обсягом інформації, що повертається, та блокуванням транзакцій. Забезпечити можливість виявлення відповідних феноменів. Для реалізації даного пункту необхідно запустити два клієнти PostgreSQL (наприклад, PSQL та pgAdmin4). Реалізовувати у вигляді програми на Python не треба!

escort çeşme escort karabük escort kilis escort ıgdır