Лабораторна робота №2 з дисципліни Web-дизайн для груп КВ-61,62,63

Лабораторну роботу №2 виконати з методичних вказівок з ДОДАТКОВИМИ УМОВАМИ:

1. Кодування програм виконувати у відповідності до загальноприйнятих рекомендацій, див. JavaScript Style Guide

2. Не розміщувати код у глобальній области видимості. Для запобігання цього використовувати сучасні підходи до інкапсуляції:

-- паттерн Модуль https://coryrylan.com/blog/javascript-module-pattern-basics

-- класи JS https://developer.mozilla.org/uk/docs/Web/JavaScript/Reference/Classes

 

escort çeşme escort karabük escort kilis escort ıgdır