Лабораторна робота №2 з дисципліни "Організація баз даних" та "Бази даних. Частина 1" для груп КВ-51, КВ-52, КВ-53, КП-51, КП-52

Загальні умови підготовки лабораторної роботи №2:

1. Вибір предметної галузі та розробка моделі "сутність-зв'язок" бази даних за вибором студента.

2. Приведення бази даних до 3НФ та узгодження її у викладача (разом із ER-діаграмою з пункту 1).

3. Розробка програмного додатку.

 

escort çeşme escort karabük escort kilis escort ıgdır