Документація до захисту_маг

Зразки необхідних документів:

Титульний аркуш магістерської дисертації

 Завдання на магістерську дисертацію(МД)

Шаблон таблиці з балами від керівника 

Відгук керівника МД

Рецензія на МД

За 7 днів (тиждень) до захисту

треба здати документи секретарю ЕК

(ауд.112-15 Бояріновій Юлії Євгенівні)

1. Зброшуровану та підписану магістерську дисертацію

            Структура магістерської дисертації:

                ·           Титульний аркуш із зазначенням спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія 

                                                                                «Комп'ютерні системи та компоненти» 

                                                                        або  «Системне програмування»

                                                                        або  «Спеціалізовані комп'ютерні системи»),

теми, ПІБ студента, керівника, консультантів, рецензента і т.д., де мають бути всі підписи;

·           ЗАВДАННЯ на МД із обов’язковим зазначенням номеру та дати наказу

                                    (№ 1076     від  8.  04 .2019  _ р.) та календарним планом;

·           РЕФЕРАТ (укр., англ., рос. мовами на окремих аркушах)

·           ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

·           ДОДАТКИ (презентація,лістинг програм(-и), копії публікацій, довідка про впровадження, якщо є)

2. Компакт-диск з матеріалами МД

          Інформація, записана на диск,  повинна бути структурована наступним чином:

·           папка TEXT;

·           папка PROGRAM;

·           папка PREZENTATION

·           папка WEBSITE (містить файл з рефератом  на двох мовах та файл з ТЕКСТОВОЮ інформацію про РОЗРОБКУ, що розміщуватиметься на сайті кафедри).

На диску повинен бути підпис керівника. Цей диск необхідно вкласти в конверт, що кріпиться до обкладинки МД.

 

3. Зброшуровані копії слайдів презентації ( 4 екземпляри)

5. Рецензія

6. Відгук керівника 

7. Залікова книжка

8. Довідка про впровадження (якщо є)

 

Особи, МД яких не підписана завідувачем кафедри, до захисту НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ!

За несвоєчасне подання вище зазначених документів, а також за оформлення їх в неналежному вигляді накладатимуться штрафні бали (див. табличку)

Порядок підготовки МД до захисту

  1. Підшита МД  підписується автором, керівником, рецензентом.
  2. Диск з матеріалами МД підписується керівником та приклеюється в конверті на обложці МД.
  3. МД разом з рецензією, відгуком та табличкою результатів оцінювання від керівника (посилання на зразок в електронному вигляді дивись вище) та графічними матеріалами (презентацієй) надається секретарю екзаменаційної комісії для розміщення матеріалів МД на сайті кафедри.
  4. Після того, як матеріали МД будуть розміщені на сайті кафедри  -секретар засвідчує це своїм підписом в таблиці результатів оцінювання.
  5. Затверджену завідувачем кафедри МД разом з усією необхідною документацією остаточно здається секретарю екзаменаційної комісії.
  6. Захист МД відбувається згідно графіку.

 

escort çeşme escort karabük escort kilis escort ıgdır