Документація до захисту - Бакалаври

Нормоконтроль

(підпис ДП)

4 курс

 Клятченко Я.М.  104/1-15

 

 

День тижня, дата

Час проведення

Ср, 06/06/2018

1000 – 1200

Чт, 07/06/2018

1000 – 1200

Пт, 08/06/2018

1300 – 1500

Пн, 11/06/2018

1430 – 1550

Ср, 13/06/2018

1430 – 1550

 

 

 

Зразки необхідних документів:

Титул ДП бакалавра

Титул ДР бакалавра

Завдання на ДП

 

Титул ДП бакалавра для слухачів НМК "ІПО"

Завдання на ДП для слухачів НМК "ІПО"

 

Шаблон таблиці з балами від керівника для бакалавра

Відгук керівника ДП

Рецензія на ДП

Не пізніше, ніж за 3 дні до захисту

необхідно здати документи секретарю ЕК

Кучмій Оксані Олександрівні (104/2-15к):

 1. Зброшурований та підписаний дипломний проект (роботу).
 • Титульний аркуш із зазначенням напряму підготовки (6.050102 «Комп'ютерна інженерія»), теми, ПІБ студента, керівника, консультантів, рецензента і т.д., де мають бути всі підписи;
 • ЗАВДАННЯ на ДП із обов’язковим зазначенням номеру та дати наказу(№ 1108-с від 06.04.2018 р.) та календарним планом;
 • Анотації (укр., англ., рос. мовами на окремих аркушах)
 • ОПИС АЛЬБОМУ (перший аркуш – з  великим кутовим штампом, де мають бути всі підписи);
 • ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (перший аркуш – з великим кутовим штампом, де мають бути всі підписи);
 • ВІДОМІСТЬ ТЕХНІЧНОГО ПРОЕКТУ (перший аркуш – з великим кутовим штампом, де мають бути всі підписи);
 • ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА (перший аркуш – з великим кутовим штампом, де мають бути всі підписи - ЗМІСТ), яка завершується СПИСКОМ ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006). Розділ "Охорона праці" - відсутній;
 • ДОДАТКИ (графічні матеріали – з великим кутовим штампом, де мають бути всі підписи, лістинг програм(-и))
 1. Компакт-диск з матеріалами дипломного проекту (роботи).

Інформація, записана на диск,  повинна бути структурована наступним чином:

 • папка TEXT;
 • папка GRAPH;
 • папка PROGRAM;
 • папка PREZENTATION
 • папка WEBSITE (містить файл з анотаціями на трьох мовах та файл з ТЕКСТОВОЮ інформацію про РОЗРОБКУ, що розміщуватиметься на сайті кафедри).

                           Назва кожного файлу повинна починатися з прізвища автора проекту українською мовою!!!

На диску повинен бути підпис керівника. Цей диск необхідно вкласти в конверт, що приклеюється до внутрішньої сторони обкладинки вкінці зброшурованого дипломного проекту.

 1. Зброшуровані копії слайдів презентації (4 примірники) - ОБОВ'ЯЗКОВО.
 2. Рецензія.
 3. Відгук керівника (+таблиця з балами на окремому аркуші).
 4. Залікова книжка (обов'язково! з усіма печатками).
 5. Копії опублікованих статей, тез доповідей, актів (довідок) про впровадження (якщо такі є).

Детальнішу інформацію можна прочитати тут: http://www.fpm.kpi.ua/faculty/diploma.do

Після проходження нормоконтолю дипломний проект підписується завідувачем кафедри СПіСКС Тарасенком В.П. не пізніше, ніж за три дні до захисту в 102-15 к.

Особи, дипломний проект яких не підписаний завідувачем кафедри, до захисту НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ!

За несвоєчасне подання вище зазначених документів, а також за оформлення їх в неналежному вигляді накладатимуться штрафні бали (див. табличку)

Порядок підготовки дипломного проекту до захисту

 1. Підшитий ДП і графічний матеріал підписується автором, керівником, рецензентом, відповідальним за нормоконтроль.
 2. Диск з матеріалами ДП підписується керівником та приклеюється в конверті на обложці ДП. На адресу ok_kuch@i.ua  надсилається вміст теки WEBSITE. Назва кожного файлу повинна починатися з прізвища автора проекту українською мовою!!!
 3. ДП разом з рецензією, відгуком та табличкою результатів оцінювання від керівника (посилання на зразок в електронному вигляді дивись вище) та графічними матеріалами надається секретарю екзаменаційної комісії (при умові надходження файлів по електронній пошті для розміщення матеріалів ДП на сайті кафедри).
 4. Затверджений завідувачем кафедри ДП разом з усією необхідною документацією остаточно здається секретарю екзаменаційної комісії.
 5. Матеріали ДП будуть розміщені на сайті кафедри (секретар засвідчує це своїм підписом в таблиці результатів оцінювання).
 6. Захист ДП відбувається згідно графіку.
escort çeşme escort karabük escort kilis escort ıgdır