Документація до захисту - Бакалаври

Нормоконтроль

(підпис ДП)

4 курс

 Клятченко Я.М.  104/1-15

 

 

 

 

 

Зразки необхідних документів:

 

Титул ДП бакалавра

Титул ДР бакалавра

Завдання на ДП

 

Титул ДП бакалавра для слухачів НМК "ІПО"

Завдання на ДП для слухачів НМК "ІПО"

 

 

Шаблон таблиці з балами від керівника для бакалавра

Відгук керівника ДП

Рецензія на ДП

Не пізніше, ніж за 5 днів до захисту

необхідно здати документи секретарю ЕК

Кучмій Оксані Олександрівні (104/2-15к):

 1. Зброшурований та підписаний дипломний проект (роботу).
 • Титульний аркуш із зазначенням напряму підготовки (6.050102 «Комп'ютерна інженерія»), теми, ПІБ студента, керівника, консультантів, рецензента і т.д., де мають бути всі підписи;
 • ЗАВДАННЯ на ДП із обов’язковим зазначенням номеру та дати наказу(№1330-С від 22.05.2019 р.) та календарним планом;
 • Анотації (українською та англійською  мовами на окремих аркушах)
 • ОПИС АЛЬБОМУ (перший аркуш – з  великим кутовим штампом, де мають бути всі підписи);
 • ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (перший аркуш – з великим кутовим штампом, де мають бути всі підписи);
 • ВІДОМІСТЬ ТЕХНІЧНОГО ПРОЕКТУ (перший аркуш – з великим кутовим штампом, де мають бути всі підписи);
 • ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА (перший аркуш – з великим кутовим штампом, де мають бути всі підписи - ЗМІСТ), яка завершується СПИСКОМ ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) - НЕ МЕНШЕ 50 АРКУШІВ;
 • ДОДАТКИ (графічні матеріали – з великим кутовим штампом, де мають бути всі підписи, лістинг програм(-и)); презентація.
 1. Компакт-диск з матеріалами дипломного проекту (роботи).

Інформація, записана на диск,  повинна бути структурована наступним чином:

 • папка TEXT;
 • папка GRAPH;
 • папка PROGRAM;
 • папка PREZENTATION
 • папка WEBSITE (містить файл з анотаціями на трьох мовах та файл з ТЕКСТОВОЮ інформацію про РОЗРОБКУ, що розміщуватиметься на сайті кафедри).

                           Назва кожного файлу повинна починатися з прізвища автора проекту українською мовою!!!

На диску повинен бути підпис керівника. Цей диск необхідно вкласти в конверт, що приклеюється до внутрішньої сторони обкладинки вкінці зброшурованого дипломного проекту.

 1. Зброшуровані копії слайдів презентації (4 примірники) - ОБОВ'ЯЗКОВО.
 2. Рецензія обов'язково з ПЕЧАТКОЮ.
 3. Відгук керівника (+таблиця з балами на окремому аркуші).
 4. Залікова книжка (обов'язково! з усіма печатками).
 5. Перша сторінка перевірки на плагіат в системі UNICHECK.
 6. Копії опублікованих статей, тез доповідей, актів (довідок) про впровадження (якщо такі є).

Детальнішу інформацію можна прочитати тут: http://www.fpm.kpi.ua/faculty/diploma.do

Після проходження нормоконтолю дипломний проект підписується завідувачем кафедри СПіСКС Тарасенком В.П. не пізніше, ніж за три дні до захисту в 102-15 к.

Особи, дипломний проект яких не підписаний завідувачем кафедри, до захисту НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ!

За несвоєчасне подання вище зазначених документів, а також за оформлення їх в неналежному вигляді накладатимуться штрафні бали (див. табличку)

Порядок підготовки дипломного проекту до захисту

 1. Підшитий ДП і графічний матеріал підписується автором, керівником, рецензентом, відповідальним за нормоконтроль.
 2. Диск з матеріалами ДП підписується керівником та приклеюється в конверті на обложці ДП. На адресу ok_kuch@i.ua  надсилається вміст теки WEBSITE. Назва кожного файлу повинна починатися з прізвища автора проекту українською мовою!!!
 3. ДП разом з рецензією, відгуком та табличкою результатів оцінювання від керівника (посилання на зразок в електронному вигляді дивись вище) та графічними матеріалами надається секретарю екзаменаційної комісії (при умові надходження файлів по електронній пошті для розміщення матеріалів ДП на сайті кафедри).
 4. Затверджений завідувачем кафедри ДП разом з усією необхідною документацією остаточно здається секретарю екзаменаційної комісії.
 5. Матеріали ДП будуть розміщені на сайті кафедри (секретар засвідчує це своїм підписом в таблиці результатів оцінювання).
 6. Захист ДП відбувається відповідно до графіку.
escort çeşme escort karabük escort kilis escort ıgdır