doc_mag

 

Допуск до захисту проводиться з врахуванням експертної оцінки керівника

 результатів щодо наявності плагіату в роботі

Розклад захисту магістерських дисертацій

Зразки необхідних документів:

Титул МД

Завдання на МД

Шаблон таблиці з балами від керівника для магістрів

Відгук керівника МД

Рецензія1 на МД

 

11 травня 2018

необхідно здати документи секретарю ЕК

Бояріновій Юлії Євгенівні (112-15к):

 1. Зброшурована та підписана магістерська дисертація.
 • Титульний аркуш із зазначенням спеціальності, теми, ПІБ студента, керівника, консультантів, рецензента і т.д., де мають бути всі підписи;
 • ЗАВДАННЯ на МД із обов’язковим зазначенням номеру та дати наказу(№ 986-c _ від 22  . 03  .2018   р.) та календарним планом;
 • РЕФЕРАТ (укр., англ., рос. мовами на окремих аркушах)
 • ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА , яка завершується СПИСКОМ ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006). 
 • ДОДАТКИ (копії графічних матеріалів , лістинг програм(-и))
 1. Компакт-диск з матеріалами магістерської дисертації.

Інформація, записана на диск,  повинна бути структурована наступним чином:

 • папка TEXT;
 • папка GRAPH;
 • папка PROGRAM;
 • папка PREZENTATION
 • папка WEBSITE (містить файл з анотаціями  та файл з ТЕКСТОВОЮ інформацію про РОЗРОБКУ, що розміщуватиметься на сайті кафедри).

На диску повинен бути підпис керівника. Цей диск необхідно вкласти в конверт, що кріпиться до обкладинки зброшурованої магістерської дисертації.

 1. Плакати  – не менше 6 шт.
 2. Зброшуровані копії слайдів презентації, якщо такі є (2 примірники).
 3. Рецензія.
 4. Роздрукована частина звіту подібності, завірена підписом відповідальної особи за
   перевірку робіт на плагіат
 5. Відгук керівника (+таблиця з балами на окремому аркуші).
 6. Залікова книжка (обов'язково!).
 7. Копії опублікованих статей, тез доповідей, актів (довідок) про впровадження (якщо такі є).

Детальнішу інформацію можна прочитати тут: http://www.fpm.kpi.ua/faculty/diploma.do

Магістерська дисертація підписується завідувачем кафедри СПіСКС Тарасенком В.П. не пізніше, ніж за три дні до захисту в 102-15 к.

Особи, магістерська дисертація яких не підписана завідувачем кафедри, до захисту НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ!

За несвоєчасне подання вище зазначених документів, а також за оформлення їх в неналежному вигляді накладатимуться штрафні бали (див. табличку)

Порядок підготовки магістерської дисертації до захисту

 1. Підшита МД  підписується автором, керівником, рецензентом.
 2. Диск з матеріалами МД підписується керівником та приклеюється в конверті на обложці МД.
 3. МД разом з рецензіями, відгуком та табличкою результатів оцінювання від керівника (посилання на зразок в електронному вигляді дивись вище) та графічними матеріалами надається секретарю екзаменаційної комісії для розміщення матеріалів МД на сайті кафедри.
 4. Після того, як матеріали МД будуть розміщені на сайті кафедри (секретар засвідчує це своїм підписом в таблиці результатів оцінювання),  робота підписується у завідувача кафедри.
 5. Затверджену завідувачем кафедри МД разом з усією необхідною документацією залишається у секретаря екзаменаційної комісії.
 6. Захист МД відбувається згідно графіку.
escort çeşme escort karabük escort kilis escort ıgdır