.

Ви є тут

Дистанційне навчання

Для підтримки викладання дисциплін професійного спрямування викладачами кафедри розроблені та використовуються в навчанні дистанційні курси, серед яких наступні:

  • Локальні мережі
  • Системне програмування
  • Інтернет протоколи
  • та інші

Дистанційні дисципліни викладені на сайті Українського інституту інформаційних технологій в освіті. Національний технічний університет України «КПІ» http://uiite.kpi.ua в розділі Дистанційні курси –> Технічні дисципліни.

Крім того, викладачами кафедри підготовлені електронні навчально-методичні матеріали для різних дисциплін.  Вони викладені на сайтах викладачів,  в архівах сайтів кафедри та факультету і доступні студентам. 

Undefined