.

Ви є тут

Дисципліни за навчальномим планом


Напрям підготовки: КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

Структура  програми освітнього рівня  БАКАЛАВР

1-й рік навчання

Перший семестр

Другий семестр

Назва дисципліни

Кредити

ECTS

Назва дисципліни

Кредити

ECTS

Українська мова 1

2

Історія України

3

Іноземна мова

1,5

Іноземна мова

1,5

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

5

Фізика 1. Механіка. Електродинаміка.

5

Математичний аналіз 1. Диференційне числення

4

Математичний аналіз 2. Інтегральне числення.

5,5

Дискретна математика 1. Множини та відносини.

2,5

Дискретна математика 2. Теорія графів.

2.5

Програмування 1. Основи програмування.

7

Програмування 2. Динамічні структури.

6

Інженерна графіка

2

Комп'ютерна логіка 1. Теорія інформації та кодування.

3

Структури даних та алгоритми 1. Основи алгоритмізації.

6

Структури даних та алгоритми 2. Складні структури.

5

Всього

30

Всього

31,5

 

2-й рік навчання

Перший семестр

Другий семестр

Назва дисципліни

Кредити

ECTS

Назва дисципліни

Кредити

ECTS

Іноземна мова

1,5

Іноземна мова

1,5

Математичний аналіз 3. Диференційні рівняння і теорія функцій комплексної змінної.

4,5

Математичний аналіз 4. Ряди та перетворення Фур’є та операційне числення.

2

Екологія

2

Філософія

3

Фізика 2. Коливання та хвилі. Квантова фізика.

5

Комп'ютерна електроніка 1. Основи комп'ютерної електроніки.

3

Теорія ймовірності та математична статистика

5

Комп'ютерна логіка 3. Прикладна теорія цифрових автоматів.

5

Комп'ютерна логіка 2. Комп'ютерна арифметика.

5

Системне програмування 2. Основи системного програмування.

4

Системне програмування 1. Мова асемблера.

4

Дисципліна 1.

2

Об’єктно-орієнтоване програмування 1. Синтаксис мов програмування С/С++.

3

Об’єктно-орієнтоване програмування 2. Проектування складних об’єктів.

3

 

 

Паралельні та розподілені обчислення.

4

Всього

30

Всього

31,5

 

3-й рік навчання

Перший семестр

Другий семестр

Назва дисципліни

Кредити

ECTS

Назва дисципліни

Кредити

ECTS

Історія української культури.

2

Архітектура комп'ютерів 1. Програмне забезпечення.

4

Комп'ютерна електроніка 2. Особливості організації та застосування комп'ютерних елементів.

5,5

Комп'ютерна схемотехніка. Схемотехнічні основи обчислювальних систем на основі мікроконтролерів.

6

Алгоритми та методи обчислень.

4

Безпека життєдіяльності та охорона праці.

2

Периферійні пристрої.

3

Системне програмне забезпечення.

4

Моделювання

3

Комп’ютерна графіка.

3

Іноземна мова професійного спрямування

1,5

Інженерія програмного забезпечення 1. Операційні системи.

4

Дисципліна 2.

2

Економіка організації та планування виробництва 1. Основи економічної теорії.

 

Web-дизайн

3

Іноземна мова професійного спрямування

1,5

Організація баз даних

3

Дисципліна 3.

2

Захист інформації в комп'ютерних системах

4

Вступ до функціонального програмування.

3

 

 

Виробнича практика.

4,5

Всього

30

Всього

36

 

4-й рік навчання

Перший семестр

Другий семестр

Назва дисципліни

Кредити

ECTS

Назва дисципліни

Кредити

ECTS

Архітектура комп'ютерів 2. Апаратне забезпечення.

3

Українська мова 2.

1

Технології проектування комп'ютерних систем 1. Забезпечення автоматизованого проектування.

4

Технології проектування комп'ютерних систем 2. Етапи автоматизованого проектування.

2

Комп'ютерні мережі 1. Основні принципи побудови комп'ютерних мереж.

3,5

Комп'ютерні системи 2.

 3,5

Інженерія програмного забезпечення 2. Основи проектування трансляторів.

4

Комп'ютерні мережі 2. Internet –протоколи.

6,5

Економіка організації та планування виробництва 2. Економіка та організація виробництва.

4

Комп'ютерні системи штучного інтелекту.

2

Іноземна мова професійного спрямування

1,5

Переддипломна практика.

4,5

Дисципліна 4.

2

Дипломне проектування

9

Комп'ютерне забезпечення телекомунікацій.

4

 

 

Комп'ютерні системи 1

4

 

 

Всього

30

Всього

28,5


Спеціальність:    КОМП'ЮТЕРНІ  СИСТЕМИ  ТА  МЕРЕЖІ

Структура програми освітнього рівня   СПЕЦІАЛІСТ

5-й рік навчання

Перший семестр

Другий семестр

Назва дисципліни

Кредити

ECTS

Назва дисципліни

Кредити

ECTS

Основи маркетингу

1,5

Основи підприємництва.

1.5

Іноземна мова професійного спрямування

1,5

Іноземна мова професійного спрямування.

1,5

Тестування, надійність, контроль, діагностування комп'ютерних систем.

4

Охорона праці в галузі

1

Комп'ютерні системи штучного інтелекту

4

Інтелектуальна власність

1

Мультимедійні засоби в комп'ютерних системах

6

Цифрова обробка сигналів та зображень.

3

Науково-дослідна діяльність у комп'ютерній інженерії

2

Високопродуктивні комп'ютерні системи

4

Технологія розробки Web-додатків.

3

Теорія управління в технічних системах.

4,5

Локальні мережі.

4

Вимірювання в комп'ютерних системах.

3,5

Комп'ютерна криптографія

4

Проектування КСМ.

4

 

 

Мережні інформаційні технології.

5

 

 

Технологія програмування.

2,5

Всього

30

Всього

31

6-й рік навчання

Перший семестр

Назва дисципліни

Кредити

Переддипломна практика

12

Дипломне проектування

21

Всього

33


Структура програми освітнього рівня   МАГІСТР

5-й рік навчання

Перший семестр

Другий семестр

Назва дисципліни

Кредити

ECTS

Назва дисципліни

Кредити

ECTS

Основи маркетингу

1,5

Педагогіка вищої школи.

1,5

Іноземна мова для науковців

1,5

Іноземна мова для науковців.

1,5

Тестування, надійність, контроль, діагностування комп'ютерних систем.

4

Охорона праці в галузі

1

Напрямки досліджень та розвитку КСМ

2

Інтелектуальна власність

1

Дослідження комп'ютерних систем штучного інтелекту

4

Цифрова обробка сигналів та зображень.

3

Мультимедійні засоби в комп'ютерних системах

6

Високопродуктивні комп'ютерні системи

4

Технологія розробки Web-додатків.

3

Теорія управління в технічних системах.

4,5

Локальні мережі.

4

Вимірювання в комп'ютерних системах.

3,5

Комп'ютерна криптографія

4

Дослідження та проектування КСМ.

4

 

 

Мережні інформаційні технології.

5

 

 

Технологія програмування.

2,5

Всього

30

Всього

31,5

6-й рік навчання

Перший семестр

Другий семестр

Назва дисципліни

Кредити

ECTS

Назва дисципліни

Кредити

ECTS

Філософські проблеми наукового пізнання.

1,5

Переддипломна практика.

6

Патентознавство та авторське право.

2

Дипломне проектування.

22,5

Іноземна мова професійного спрямування.

1,5

 

 

Інформаційна стійкість комп'ютерних технологій та мереж.

7

 

 

Дистанційні платформи та технології навчання.

8,5

 

 

Сучасні операційні системи.

7,5

 

 

Основи сталого розвитку суспільства.

2

 

 

Всього

305

Всього

28,5

 

Спеціальність:    СИСТЕМНЕ   ПРОГРАМУВАННЯ

Структура програми освітнього рівня   СПЕЦІАЛІСТ

5-й рік навчання

Перший семестр

Другий семестр

Назва дисципліни

Кредити

ECTS

Назва дисципліни

Кредити

ECTS

Основи маркетингу

1,5

Основи підприємництва.

1.5

Іноземна мова професійного спрямування

1,5

Іноземна мова професійного спрямування.

1,5

Тестування, надійність, контроль, діагностування комп'ютерних систем.

4

Охорона праці в галузі

1

Комп'ютерні системи штучного інтелекту

4

Інтелектуальна власність

1

Мультимедійні засоби в комп'ютерних системах

6

Цифрова обробка сигналів та зображень.

3

Науково-дослідна діяльність у комп'ютерній інженерії

2

Високопродуктивні комп'ютерні системи

4

Технологія проектування програмних систем.

4,5

Теорія управління в технічних системах.

4,5

Напрямки досліджень і розвитку системного програмування.

3

Вимірювання в комп'ютерних системах.

3,5

Системи підтримки прийняття рішень

3,5

Програмування комп’ютерних мереж.

3

 

 

Технологія проектування спеціалізованих операційних систем.

4

 

 

Програмування інтерфейсів користувача.

4,5

Всього

30

Всього

31,5

6-й рік навчання

Перший семестр

Назва дисципліни

Кредити

Переддипломна практика

12

Дипломне проектування

21

Всього

33

 

Спеціальність:    СПЕЦІАЛІЗОВАНІ   КОМП'ЮТЕРНІ   СИСТЕМИ

Структура програми освітнього рівня   СПЕЦІАЛІСТ

5-й рік навчання

Перший семестр

Другий семестр

Назва дисципліни

Кредити

ECTS

Назва дисципліни

Кредити

ECTS

Основи маркетингу

1,5

Основи підприємництва.

1.5

Іноземна мова професійного спрямування

1,5

Іноземна мова професійного спрямування.

1,5

Тестування, надійність, контроль, діагностування комп'ютерних систем.

4

Охорона праці в галузі

1

Комп'ютерні системи штучного інтелекту

4

Інтелектуальна власність

1

Мультимедійні засоби в комп'ютерних системах

6

Цифрова обробка сигналів та зображень.

3

Науково-дослідна діяльність у комп'ютерній інженерії

2

Високопродуктивні комп'ютерні системи

4

Програмне забезпечення СКС.

3,5

Теорія управління в технічних системах.

4,5

Проектування вбудованих комп'ютерних систем.

3

Вимірювання в комп'ютерних системах.

3,5

Програмовані пристрої зв’язку з об’єктом

4,5

Комп'ютерні системи автоматичної ідентифікації.

2

 

 

Проектування СКС.

5,5

 

 

Бортові та навігаційні ЕОМ.

4

Всього

30

Всього

31,5

6-й рік навчання

Перший семестр

Назва дисципліни

Кредити

Переддипломна практика

12

Дипломне проектування

21

Всього

33

 

Структура програми освітнього рівня   МАГІСТР

5-й рік навчання

Перший семестр

Другий семестр

Назва дисципліни

Кредити

ECTS

Назва дисципліни

Кредити

ECTS

Основи маркетингу

1,5

Педагогіка вищої школи.

1,5

Іноземна мова для науковців

1,5

Іноземна мова для науковців.

1,5

Тестування, надійність, контроль, діагностування комп'ютерних систем.

4

Охорона праці в галузі

1

Напрямки досліджень та розвитку КСМ

2

Інтелектуальна власність

1

Дослідження комп'ютерних систем штучного інтелекту

4

Цифрова обробка сигналів та зображень.

3

Мультимедійні засоби в комп'ютерних системах

6

Високопродуктивні комп'ютерні системи

4

Програмовані пристрої зв’язку з об’єктом.

4,5

Бортові ра навігаційні ЕОМ.

4

Дослідження і проектування вбудованих комп'ютерних систем.

3

Комп'ютерні системи автоматичної ідентифікації.

2

Програмне забезпечення СКС

3,5

Дослідження та проектування СКС.

5,5

 

 

Вимірювання в комп'ютерних системах.

3,5

 

 

Теорія управління в технічних системах.

4,5

Всього

30

Всього

31,5

6-й рік навчання

Перший семестр

Другий семестр

Назва дисципліни

Кредити

ECTS

Назва дисципліни

Кредити

ECTS

Філософські проблеми наукового пізнання.

1,5

Переддипломна практика.

6

Патентознавство та авторське право.

2

Дипломне проектування.

22,5

Іноземна мова професійного спрямування.

1,5

 

 

Інформаційна стійкість комп'ютерних технологій та мереж.

7

 

 

Дистанційні платформи та технології навчання.

8,5

 

 

Сучасні операційні системи.

7,5

 

 

Основи сталого розвитку суспільства.

2

 

 

Всього

30

Всього

28,5

 

Undefined