Анотації захищених робіт бакалаврів 2018

Барченко Олександр Анатолійович, Android-додаток для перегляду новин

Бобровський Максим Маркович, Алгоритм та програма спрощення канонічної GL-моделі

Бойко Данило Вікторович, Мобільний додаток для служби вантажоперевезень

Болтєнков Ілля Тарасович, Веб-орієнтована система для профілактики неврологічних захворювань та вад зору

Брикалова Вікторія Валеріївна, Програмна система розпізнавання облич на зображеннях

Буц Ярослав Ростиславович, Система машинного навчання програмуванню

Вітовщик Михайло Васильович, Система розробки синтаксису граматик мов програмування

Войтенко Єлизавета Дмитрівна, Корпоративна структурована комп‘ютерна кабельна мережа

Глебова Катерина Олександрівна, Програмна система підтримки обчислень за моделлю «функція як послуга»

Горбунов Максим Володимирович, Ефективна реалізація програмних методів шифрування

Горпинич-Радуженко Іван Олександрович, Веб-орієнтована система банківських операцій користувача

Григоренко Юрій Юрійович, Система проектування трансляторів для підтримки дисципліни «Основи проектування трансляторів»

Гринішин Вадим Олександрович, Веб-орієнтована мережа поширення контенту на основі прикладного програмного інтерфейсу

Гришин Сергій Олексійович, Програмне забезпечення для читання книг на мобільних пристроях. Серверна частина

Громова Катерина Григорівна, Розподілена веб-орієнтована інформаційно-пошукова система

Дігалевич Юрій Іванович, Комплекс програм для обчислення Хеш-функцій

Завгородній Ілля Сергійович, Інтерфейс користувача радіолокаційної станції

Захаров Іван Сергійович, Програмні засоби для вирішення тактичних задач в корабельних АСУ

Капітанчук Владислав Сергійович, Програмні засоби обробки потокових сенсорних даних

Карпусь Владислав В'ячеславович, Розподілена база даних для управління коштами підприємства. Веб-орієнтована частина

Кеворков Юрій Олексійович, Комплекс програм асиметричних криптографічних перетворень

Колесник Віталій Сергійович, Програмні засоби виділення суттєвих ознак в оцифрованому зображенні

Комарянський Леонід Віталійович, Метаевристичний алгоритм розв‘язання задачі чисельного інтегрування

Косткіна Оксана Сергіївна, Розподілена база даних для управління коштами підприємства. Модуль смарт-контракту

Кравчук Віктор Володимирович, Мобільний додаток для автоматизації процесу купівлі-продажу уживаних автомобілів

Куда Ольга Юріївна, Веб-орієнтовані програмні засоби аналізу ринку праці України

Курач Віктор Миколайович, Програмні засоби детектування слів іноземного походження в україномовних текстах

Куц Вадим Вікторович, Комп‘ютерна система захисту інформації в безпроводових комп‘ютерних мережах

Лазебний Олексій Володимирович, Програмно-апаратний комплекс для моніторингу та автоматизації процесів у теплицях

Латюк Сергій Олександрович, Блочна модифікація семплування за Гіббсом для розпізнавання прихованих марківських полів

Левунець Богдан Володимирович, Гібридний алгоритм оптимізації дійсних функцій неперервному просторі

Логвиненко Михайло Сергійович, Програмне забезпечення системи обліку фінансів на основі фіскальних чеків

Любимов Олександр Сергійович, Програмні засоби децентралізованої платформи управління в ЗОШ України

Маяков Дмитро Віталійович, Спеціалізований процесорний пристрій для виконання операцій в полі GF(p)

Містрюкова Христина Віталіївна, Засоби для оцінки ефективності роботи веб-сторінок, створених за різними технологіями

Назаренко Андрій Олександрович, Комп‘ютерна система біометричної аутентифікації користувачів за геометрією обличчя

Невжинський Костянтин Володимирович, Програмні засоби для парсингу і каталогізації даних

Нешта Руслан Віталійович, Програмні засоби перетворення координат повітряних об’єктів для формування загальної радіолокаційної обстановки

Нєжинська Катерина Володимирівна, Безпроводовий сегмент корпоративної мережі

Олійник Володимир Віталійович, Програмне забезпечення для роботи з системою 1С на мобільних пристроях

Подільник Владислав Андрійович, Контролер повністю асоціативної кеш-пам’яті

Савицький Тимофій Павлович, Програмні засоби прогнозування сейсмічної активності

Сахнік Іван Сергійович, Безпроводова клавіатура з шифруванням передачі даних

Семенець Сергій Дмитрович, Програмне забезпечення управління пристроєм за допомогою очей

Скиба Андрій Сергійович, Комп‘ютерна система захисту мобільного зв‘язку

Солдатенкова Анна Геннадіївна, Алгоритм та програма пошуку невизначеностей в тестуванні багатопроцесорних систем

Тищенко Станіслав Вадимович, Програмне забезпечення для контролю процесу роботи працівників

Ткаченко Іван Федорович, Система візуалізації об‘єктів на базі доповненої реальності

Федоров Данило Дмитрович, Транслятор підмножин мови Python в мову Lua

Цюра Василь Юрійович, Підсистема розпаралелювання побудови ієрархічного внутрішнього подання програми в системі статичного аналізу коду

Чехуніна Наталія Вікторівна, Алгоритм та програма пошуку повних 0-підграфів у діагностичному графі

Чорна Олена Захаріївна, Програмні засоби формування картини радіолокаційної обстановки на основі координат рухомих об‘єктів

Шапошніков Олександр Андрійович, Алгоритм рою частинок з селективною регенерацією для задачі кластеризації

Шевель Олександр Сергійович, Програмне забезпечення для читання книг на мобільних пристроях. Клієнтська частина

Яковенко Максим Вікторович, Програмні засоби аналізу тональності коментарів українською мовою

escort çeşme escort karabük escort kilis escort ıgdır