Ви є тут

Анотації захищених бакалаврських робіт - 2015

Зубок В.В. Комп‘ютерна мережа data-центру

Корінько Є.В. Програмне забезпечення мобільних пристроїв для підтримки соціальних мереж

Кравченко Д.М. Програмне забезпечення системи приймально-передавального радіотракту

Мішкур Ю.В. Web-орієнтована система обліку студентів

Огородницький А.Д. Комп‘ютерна система вимірювання параметрів навколишнього середовища

Фурдило К.О.  Апаратно-програмне забезпечення контролю холодильних установок

Черненко П.Р.  Система обробки інформації в базі даних для фінансових установ

Шитий Д.В. Мультисервісна комп‘ютерна мережа

Шахов О.К.  Алгоритм оптимізації маршрутизації у бездротовій самоорганізованій мережі

Зарівняк О.І. Програмні засоби структурного аналізу web-документів

Каплун А.С. Програмні засоби  для обробки даних за концепцією «Big Data»

Кухленко М.С. Детектор руху для мобільних пристроїв на базі ОС Android

Пазій А.С. Web-орієнтовані програмні засоби визначення місцезнаходження мобільних пристроїв

Рибій Б.О. Додаток редактора Emacs для підтримки процесу розроблення програм мовою LISP

Северін С.І. Система  оцінювання покриття тестами трансляторів за граматикою мови

Солдрай І.І. Система оцінювання якості програм мовою LISP

Юхименко О.В. Програмні засоби ідентифікації об‘єкта за акустичним портретом

Калінін В.В. Калінін Владислав Валерійович

Корнєв Я.Д. Програмне забезпечення системи підтримки організації спортивних змагань

Міліч К.О. Мобільний додаток для інформаційної підтримки студентів

Погонченко Д.В. Програмні засоби для мобільних пристроїв

Савчук А.О. Web-ресурс Інтернет-магазину SANSERV

Страшних Д.В. Сross-платформна  система мобільного додатку арт-галереї

Желізко А.А. Система обліку споживання енергоносіїв та води у комунальному господарстві

Карповіч О.М. Розподілена система пошуку оптимальних маршрутів в галузі логістики. Android-додаток

Мосійчук І.В.  Алгоритм та програма визначення кількості попарних реберних циклів

Нікіташ В.В. Розподілена система пошуку оптимальних маршрутів в галузі логістики. Серверна підсистема

Тимофієнко К.Ю. Алгоритм виявлення невизначеностей при тестуванні багатопроцесорних систем

Олійник М.Є. Алгоритм та програма генерування рівновагових двійкових векторів

Бурнас Руслан Геннадійович. Web-орієнтована система підтримки форумів

Ковтун Олександр Олександрович. Керований генератор рівно-вагових псевдовипадкових двійкових наборів

Палій Ілля Олегович. Модифікація моделі поведінки багатопроцесорної системи у потоку відмов

Баніт Віталій Віталійович.  Web-додаток «Соціальна мережа університету»

Леус Артем Васильович.  Програма  паралельної обробки інтенсивних потоків даних

Родін Артем Михайлович. Програмний додаток редагування та обробки музичних записів

Хищенко Євгеній Дмитрович. Система аналізу часу роботи програм

 

Українська