Ви є тут

Анотації-Бакалаври-2017

Абрамова Аліна Ігорівна,   Підсистема  кластеризації сенсорних даних інформаційно-моніторингової системи

Анастасьєв Дмитро Вадимович, Сховище даних для розподілених сенсорних мереж

Ахмедова Дарина Натігівна, Структурна організація дослідницького робота. Апаратно-програмне забезпечення  інверсної кінематики

Бала Данило Євгенович, Комп‘ютерна система виділення фонем в головному потоці

Вікторчук Віталій Анатолійович, Веб-сервер «Студентський форум  ФПМ»

Віфлінзідер Віталій Володимирович, Нейромережева система розпізнавання мережевих кібератак

Волонтир Олександр Олегович,  Інформаційна довідкова система медичного закладу. Система обліку пацієнтів

Гнідий Дмитро Олександрович, Підсистема  оптимізації циклів на графі залежностей значень і станів  для транслятора мови COBOL

Головатий Роман Ігорович, Веб-додаток «Інтерактивний щоденник»

Грек Олександр Васильович, Сервіс конвертації файлів з формату PDF у формати електронних книг

Григор'єв Вадим Валерійович,  Система захисту ресурсів безпроводової комп`ютерної мережі

Гриценко Микита Сергійович, Програмно-апаратна система «Розумний дім»

Грушко Юрій Володимирович, Комп‘ютерна система пофонемного розпізнавання мови

Гудіков Владислав Олегович, Підсистема  класифікації сенсорних даних інформаційно-моніторингової системи

Даценко Сергій Олександрович, Сховище даних інформаційно-моніторингової  системи

Довганюк Анна Олегівна, Алгоритм і програма тестування багатопроцесорної системи з регулярною структурою

Жиденко Вадим Костянтинович, Програмне забезпечення  пошуку та перегляду  медіа контенту для мобільних платформ

Заїка Кирило Анатолійович, Віртуально захищена мережа територіально-розподіленої компанії

Запайщикова Анна Костянтинівна, Алгоритм і програма діагностування багатопроцесорної системи

Іванов Олександр Андрійович, Структурна організація дослідницького робота. Апаратно-програмні засоби управління

Кампов Владислав Олегович, Система розпізнавання ключових слів

Капітанчук Владислав, Програмні засоби  аналітичної обробки потокових сенсорних даних

Карвацький Сергій Сергійович, Метаевристичний алгоритм дробово-чисельного програмування

Кателіков Владислав Ігорович, Система захисту ресурсів робочої станції комп`ютерної мережі

Кіндзер Мар'ян Степанович, Мобільний додаток для  пошуку учасників спільних проектів

Кісільчук Богдан Ярославович, Мобільний  додаток  порталу  студентського самоврядування ФПМ

Клекота Олександр Олегович,Система шифрування текстових повідомлень на платформі Android

Клєцов Сергій Євгенович, Мобільний додаток для пошуку розташування аудиторій університету

Клименко Владислав Володимирович, Комп‘ютерна система голосової  аутентифікації користувача мобільних пристроїв

Коваль Андріян Михайлович, Комп‘ютерна експертна система розпізнавання мережевих кібератак

Колесник Валерія Сергіївна, Мобільний додаток пропозицій для проведення дозвілля

Коршун Артем Сергійович, Хмарний сервіс організації роботи з відеопотоками в реальному часі. Модуль безпеки даних

Кривоніс Артем В'ячеславович, Інформаційна довідкова система медичного закладу. Структура системи та бази даних

Курилич Роман Андрійович, Веб-орієнтована система для надання послуг  мандрівникам

Лисенко Віталій Андрійович, Мобільний додаток для планування особистих витрат

Лубенець Ілля Олександрович, Комп‘ютерна система передачі аудіопотоків

Макаренко Андрій Ігорович, Комп`ютерна мережа технології LTE

Максим Катерина Євгенівна, Інтерфейс зв‘язку  блоку безперебійного живлення  з комп‘ютером

Манілевич Дмитро Федорович,Генератор псевдовипадкових двійкових векторів для моделювання  неоднорідних багатопроцесорних систем

Маркітаненко Інна Владиславівна, Програмні засоби  розпізнавання типу звукового сигналу за допомогою технології МарReduce

Матушкін Кирило Максимович, Веб-орієнтована система керування проектами з відстежуванням  помилок

Мацегора Михайло Віталійович, Веб-додаток для інтернет-магазину наручних годинників

Мельник Олександр Олегович, Тег-орієнтоване файлове сховище

Михальченко Сергій Олександрович, Комп‘ютерна система підготовки зображень для нейромереж розпізнавання рис обличчя

Місік Дмитро Сергійович, Метаевристичний алгоритм для оптимізації в неперервному просторі

Мункана-Гакабу Хелена Сільвіе, Web-орієнтована система обслуговуван-ня клієнтів IT- компанії

Набойченко Павло Володимирович, Система  перетворення документів зі складною табличною інформацією

Нагорська Лілія Сергіївна, Веб-додаток огляду новинок кінопрокату

Непокритий Микола Олександрович,Комп‘ютерна нейромережева  система розпізнавання  мережевих кібератак

Онопрієнко Маріанна Ігорівна, Веб-орієнтована  аналітична система  для оцінювання динаміки економічного розвитку

Поліщук Михайло Олегович, Обчислювальний комплекс забезпечення агрегації повідомлень користувачів соціальних мереж

Продан Анастасія Олегівна, Сервіс для генерування змісту PDF-файлів

Ралко Денис Андрійович, Веб-орієнтована система інформування, збору та аналізу біржових  даних

Савін Андрій Дмитрович, Хмарний сервіс організації роботи з відеопотоками в реальному часі. Серверна  частина

Свінцов Кирило Євгенович, Система контролю доступу до  інформаційних ресурсів мобільних додатків

Сидоренко Владислав Олегович, Нейромережева система розпізнавання рис обличчя  на статичних зображеннях

Степюк Євген Дмитрович, Android-додаток для пошуку, класифікації та відтворення музичного контенту

Тіменко Антон Олександрович, Комп‘ютерна система підготовки вхідних даних для розпізнавання ключових слів

Трембовецький Кирило Максимович, Мобільний додаток синхронізації відомостей користувача в різних соціальних мережах

Уамба Харді Крістман, Комп’ютерна мережа на основі технології MPLS

Угланов Юрій Юрійович, Веб-орієнтований додаток для системи забезпечення взаємодії викладачів зі студентами

Фелещук Іванна Петрівна, Нейромережева система анотування текстів

Хлибов Олександр Романович, Система підтримки багатопотокової передачі. Модуль розподілення потоків

Хомук Богдан Олександрович, Спеціалізований пристрій на ПЛІС

Хуповець Дмитро Юрійович, Пристрій паралельної обробки даних на  ПЛІС

Чабан Ярослав Юрійович, Система підтримки багатопотокової передачі. Структурна організація

Черниш Андрій Анатолійович, Програмне забезпечення  для управління рухомим об‘єктом

Чечельницька Марина Олегівна, Мобільний додаток для системи «Розумний дім»

Чухліб Юрій Валентинович, Хмарний сервіс організації роботи з відеопотоками в реальному часі. Клієнтська частина

Шевчук Олександра Юріївна, Мобільний додаток для системи «Домашній лікар»

Шилов Денис Олександрович, Веб-орієнтована  система  для  автоматизації  групових платіжних операцій

Шмирьов Андрій Валентинович, Комп‘ютерна система для розпізнавання диктора

Яблонський Сергій Вікторович, Веб-додаток  для пошуку закладів харчування за визначеними критеріями

Ягольник Євгеній Сергійович, Засоби забезпечення веб-форуму мешканців гуртожитку

Ясніцький Євгеній Володимирович, Система IP-телефонії в сучасних мультисервісних мережах

Undefined