Ви є тут

apetrashenko блоґ

Лабораторна робота №2 з дисципліни "Бази даних. Частина 1" для груп КП-41, КП-42

При виконанні лабораторної роботи звернути увагу на необхідність затвердження структури бази даних у викладача перед безпосередньою розробкою програми.

Завдання на контрольну роботу студентам МІПО з дисципліни "Web-дизайн" (осінь 2015)

Для виконання контрольної роботи зробити один варіант будь-яких 2 лабораторних робіт з наведених методичних вказівок.

Завантаження файлу на сервер засобами JQuery

================= upload.html =============
<html>
<head>
<script>
function uploadFile() {
    var file_data = $('#thefile').prop('files')[0];   
    var form_data = new FormData();                  
    form_data.append('file', file_data);

Завдання на контрольну роботу студентам МІПО з дисципліни "Організація баз даних" (осінь 2015)

Завдання на контрольну роботу:
==========================
1. Розробити ER-діаграму ("сутність-зв'язок") для обраної студентом предметної галузі (3-4 сутності).
2. Перевести ER-діаграму до схеми бази даних.
3. Нормалізувати базу даних до 3-ї нормальної форми (3НФ).
4. Створити таблиці бази даних у програмі MySQL Workbench.
5. Запрограмувати функції додавання, вилучення та редагування кожної з таблиць БД.

Проект-приклад Django

Архів включає віртуальний простір та проект. У проекті реалізовано доступ до бази даних MySQL, а також взаємодію з формою HTML.

Сторінки

Subscribe to RSS - apetrashenko блоґ