apetrashenko блоґ

Завантаження файлу на сервер засобами JQuery

================= upload.html =============
<html>
<head>
<script>
function uploadFile() {
    var file_data = $('#thefile').prop('files')[0];   
    var form_data = new FormData();                  
    form_data.append('file', file_data);

Завдання на контрольну роботу студентам МІПО з дисципліни "Організація баз даних" (осінь 2015)

Завдання на контрольну роботу:
==========================
1. Розробити ER-діаграму ("сутність-зв'язок") для обраної студентом предметної галузі (3-4 сутності).
2. Перевести ER-діаграму до схеми бази даних.
3. Нормалізувати базу даних до 3-ї нормальної форми (3НФ).
4. Створити таблиці бази даних у програмі MySQL Workbench.
5. Запрограмувати функції додавання, вилучення та редагування кожної з таблиць БД.

Проект-приклад Django

Архів включає віртуальний простір та проект. У проекті реалізовано доступ до бази даних MySQL, а також взаємодію з формою HTML.

Mysql-Python 1.2.5

Доступ до MySQL з Python для Windows.

Переписати вміст архіву у каталог ...\Lib\site-packages\

Туторіал по роботі з MySQL для мови Python -- за посиланням.

 

Django forms

Приклад використання форм в django. Джерело: https://docs.djangoproject.com/en/1.7/topics/forms/

Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи №1 для груп КП-31, КП-32. Простий проект Python/Django

У вкладеному файлі наведено приклад створення бази даних для сервера MySQL, а також розглянуто приклад створення типового додатку засобами бібліотеки Django мовою Python

Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи №1 для груп КП-31, КП-32

У вкладених методичних вказівках слід звернутись до третьої лабораторної роботи, в якій описується процес створення Web-орієнтованого інтерфейсу користувача засобами мови Python та фреймворку Django.

Сторінки

Subscribe to RSS - apetrashenko блоґ
escort çeşme escort karabük escort kilis escort ıgdır