Ви є тут

apetrashenko блоґ

Методичні вказівки (завдання) на курсовий проект з дисципліни "Бази даних" для груп КП-61, КП-62

Перший етап роботи з курсового проекту -- підготовка технічного завдання на погодження з викладачем. Кінцевий термін -- 01 квітня 2019 року. На узгодження подавати у електронному вигляді на мою поштову скриньку на Gmail.

Лабораторна робота №2 з дисципліни Бази даних для груп КП-61,62

У лабораторній роботі №2 необхідно:

1. Переробити програму з ЛР№1, переписавши запити доступу до баз даних у вигляді ORM. Рекомендована бібліотека: Python/SQLAlchemy (https://www.sqlalchemy.org/) або будь-яка подібна для інших мов програмування.

2. Реалізувати тригер та серверну процедуру, що автоматизує деяку задачу над базою даних з ЛР№1. Обидві процедури мають включати цикл та умовний оператор.

Лабораторна робота №3 з дисципліни Web-дизайн для груп КВ-61,62,63

Завдання на лабораторну роботу №3 з дисципліни Web-дизайн

Для завдання на лабораторну роботу №2 необхідно додатково виконати наступні дії:

1. Встановити Веб-сервер для можливості обміну інформацією між програмою (клієнт) та сервером. Як сервер можна обрати довільний Web-сервер (NodeJs, Python/Flask, Apache Web Server)

2. За допомогою Ajax-запитів реалізувати запис та читання даних для програми з ЛР №2.

3. Реалізувати одну із функцій у вигляді асинхронної конструкції Promise або async/await.

 

Лабораторна робота №2 з дисципліни Web-дизайн для груп КВ-61,62,63

Лабораторну роботу №2 виконати з методичних вказівок з ДОДАТКОВИМИ УМОВАМИ:

1. Кодування програм виконувати у відповідності до загальноприйнятих рекомендацій, див. JavaScript Style Guide

2. Не розміщувати код у глобальній области видимості. Для запобігання цього використовувати сучасні підходи до інкапсуляції:

-- паттерн Модуль https://coryrylan.com/blog/javascript-module-pattern-basics

Увага студентам груп КВ-61,62,63; КП-61, 62 та КВ-81мп. Реєстрація репозиторію

Увага!

Кожному студенту груп КВ-61,62,63; КП-61, 62 та КВ-81мп, мн необхідно зареєструвати свій репозиторій з лабораторними роботами.

Кожна лабораторна робота -- окремий репозиторій.

У readme записати назву лабораторної, завдання, свій варіант і 2-3 копії екрану, що демонструє розроблену програму.

Адреса форми: https://goo.gl/forms/QZaaegmjgXYmd6Zf2

Сторінки

Subscribe to RSS - apetrashenko блоґ