Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем факультету прикладної математики НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

dept


Адреса: 03056, м. Київ-56,
пр. Перемоги, 37
НТУУ "КПІ", корпус 15
(вул. Політехнічна, 14)
e-mail: vtarasen@scs.ntu-kpі.kіev.ua
Cайт: http://www.scs.kpi.ua

email відповідального за сайт: spscs.kpi.ua@gmail.com 

Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем є структурним підрозділом факультету прикладної математики Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут".

Кафедру очолює доктор технічних наук, професор, академік Академії інженерних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Тарасенко Володимир Петрович.

Кафедра веде підготовку фахівців з інструментального забезпечення інформаційних технологій відповідно до наступних

освітніх рівнів:

  • бакалавр (4 роки)
  • спеціаліст (5.5 років)
  • магістр (6 років)

Форми навчання:

  • денна (бюджет; контракт),
  • без відриву від виробництва (контракт).

Підготовка бакалаврів ведеться за базовим освітнім напрямом "Комп'ютерна інженерія"

Підготовка спеціалістів і магістрів здійснюється за спеціальностями:

  • Спеціалізовані комп'ютерні системи
  • Системне програмування
  • Комп'ютерні системи та мережі

Зміст діяльності фахівців полягає у створенні апаратно-програмних засобів сучасних і перспективних інформаційних технологій, розробці і застосуванні комп'ютерних систем та мереж загального і спеціального призначення, їх системного програмного забезпечення, спеціалізованих комп'ютерних систем та мереж з оптимізованими параметрами, вбудованих комп'ютерних систем, технічних засобів захисту інформації в комп'ютерних системах та мережах. 

escort çeşme escort karabük escort kilis escort ıgdır