Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем факультету прикладної математики НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

dept


Адреса: 03056, м. Київ-56,
пр. Перемоги, 37
НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", корпус 15
(вул. Політехнічна, 14) Google-карта
e-mail: vtarasen@scs.kpі.ua

email відповідального за сайт: spscs.kpi.ua@gmail.com

 

Телефон: +38 044 236 32 02

Телефон відбіркової комісії: +38 044 204-97-11

Cайт: http://www.scs.kpi.ua

 

Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем є структурним підрозділом факультету прикладної математики Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Кафедру очолює доктор технічних наук, професор, академік Академії інженерних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Тарасенко Володимир Петрович.

Кафедра веде підготовку фахівців з інструментального забезпечення інформаційних технологій відповідно до наступних

освітніх рівнів:

  • бакалавр (4 роки)
  • магістр професійного спрямування (1.5 років)
  • магістр наукового спрямування (2 років)

Форми навчання:

  • денна (бюджет; контракт),
  • без відриву від виробництва (контракт).

Підготовка бакалаврів та магістрів ведеться за спеціальністю "Комп'ютерна інженерія".

123 - КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ 

Спеціалізації:
 - Комп’ютерні системи та компоненти,
 - Системне програмування,
 - Спеціалізовані комп’ютерні системи.

Зміст діяльності фахівців полягає у створенні апаратно-програмних засобів сучасних і перспективних інформаційних технологій, розробці і застосуванні комп'ютерних систем та мереж загального і спеціального призначення, їх системного програмного забезпечення, спеціалізованих комп'ютерних систем та мереж з оптимізованими параметрами, вбудованих комп'ютерних систем, технічних засобів захисту інформації в комп'ютерних системах та мережах. 

Subscribe to НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського" Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем RSS
escort çeşme escort karabük escort kilis escort ıgdır