Спеціалізовані комп'ютерні системи. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛІСТА

П'ятий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Основи маркетингу 1,5 Основи підприємництва 1,5
Іноземна мова професійного спрямування 1,5 Іноземна мова професійного спрямування 1,5
Тестування, надійність, контроль, діагностування комп'ютерних систем 4 Охорона праці у галузі 1
Комп'ютерні системи штучного інтелекту 4 Інтелектуальна власність 1
Мультимедійні засоби в комп'ютерних системах 6 Цифрова обробка сигналів та зображень 3,5
Науково-дослідна діяльність у комп'ютерній інженерії 2 Високопродуктивні комп'ютерні системи 4
Програмне забезпечення спеціалізованих комп'ютерних систем 3,5 Теорія управління в технічних системах 4
Проектування вбудованих комп'ютерних систем 3 Вимірювання в комп'ютерних системах 4
Програмовані пристрої зв'язку з об'єктом 4,5 Комп'ютерні системи автоматичної ідентифікації 2
    Проектування спеціалізованих комп'ютерних систем 5
    Бортові та навігаційні ЕОМ 4
Всього 30 Всього 31,5

Шостий рік навчання

Перший семестр
Назва дисципліни Кредити
Переддипломна практика 12
Дипломне проектування 21
Всього 33

СТРУКТУРА МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

П'ятий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Основи маркетингу 1,5 Педагогіка вищої школи 1,5
Іноземна мова професійного спрямування 1,5 Іноземна мова професійного спрямування 1,5
Напрямки досліджень та розвитку спеціалізованих комп'ютерних систем 3 Дослідження і проектування спеціалізованих комп'ютерних систем 6
Тестування, надійність, контроль, діагностування комп'ютерних систем 5 Вимірювання в комп'ютерних системах 4
Дослідження комп'ютерних систем штучного інтелекту 5 Цифрова обробка сигналів та зображень 5
Мультимедійні засоби в комп'ютерних системах 6 Високопродуктивні комп'ютерні системи 5
Програмовані пристрої зв'язку з об'єктом 4 Бортові та навігаційні ЕОМ 3,5
Програмне забезпечення спеціалізованих комп'ютерних систем 4 Комп'ютерні системи автоматичної ідентифікації 3
    Охорона праці у галузі 1
    Інтелектуальна власність 1
Всього 30 Всього 31,5

Шостий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Філософські проблеми наукового пізнання 1,5 Науково-дослідна практика 6
Патентознавство та авторське право 2 Підготовка магістерської дисертації 22,5
Іноземна мова професійного спрямування 1,5    
Інформаційна стійкість комп'ютерних технологій та мереж 5    
Дистанційні платформи та технології навчання 5    
Сучасні операційні системи 4,5    
Основи сталого розвитку суспільства 2    
Теорія управління в технічних системах 4,5    
Дослідження і проектування вбудованих комп'ютерних систем 4    
Всього 30 Всього 28,5

escort çeşme escort karabük escort kilis escort ıgdır