.

Ви є тут

Спеціалізовані комп'ютерні системи. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

 

Освітня програма підготовки "Магістр професійного напрямку підготовки"

Освітня програма підготовки "Магістр наукового напрямку підготовки"

 

 

СТРУКТУРА МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

Перший рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Основи маркетингу 1,5 Педагогіка вищої школи 1,5
Іноземна мова професійного спрямування 1,5 Іноземна мова професійного спрямування 1,5
Напрямки досліджень та розвитку спеціалізованих комп'ютерних систем 3 Дослідження і проектування спеціалізованих комп'ютерних систем 6
Тестування, надійність, контроль, діагностування комп'ютерних систем 5 Вимірювання в комп'ютерних системах 4
Дослідження комп'ютерних систем штучного інтелекту 5 Цифрова обробка сигналів та зображень 5
Мультимедійні засоби в комп'ютерних системах 6 Високопродуктивні комп'ютерні системи 5
Програмовані пристрої зв'язку з об'єктом 4 Бортові та навігаційні ЕОМ 3,5
Програмне забезпечення спеціалізованих комп'ютерних систем 4 Комп'ютерні системи автоматичної ідентифікації 3
    Охорона праці у галузі 1
    Інтелектуальна власність 1
Всього 30 Всього 31,5

Другий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Філософські проблеми наукового пізнання 1,5 Науково-дослідна практика 6
Патентознавство та авторське право 2 Підготовка магістерської дисертації 22,5
Іноземна мова професійного спрямування 1,5    
Інформаційна стійкість комп'ютерних технологій та мереж 5    
Дистанційні платформи та технології навчання 5    
Сучасні операційні системи 4,5    
Основи сталого розвитку суспільства 2    
Теорія управління в технічних системах 4,5    
Дослідження і проектування вбудованих комп'ютерних систем 4    
Всього 30 Всього 28,5

 

Undefined