.

Ви є тут

Системне програмування. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Освітня програма підготовки "Магістр професійного напрямку підготовки"

Освітня програма підготовки "Магістр наукового напрямку підготовки"

 

Перший рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Основи маркетингу 1,5 Основи підприємництва 1,5
Іноземна мова професійного спрямування 1,5 Іноземна мова професійного спрямування 1,5
Тестування, надійність, контроль, діагностування комп'ютерних систем 4 Охорона праці у галузі 1
Комп'ютерні системи штучного інтелекту 4 Інтелектуальна власність 1
Мультимедійні засоби в комп'ютерних системах 6 Цифрова обробка сигналів та зображень 3,5
Науково-дослідна діяльність у комп'ютерній інженерії 2 Високопродуктивні комп'ютерні системи 4
Технологія проектування програмних систем 4 Теорія управління в технічних системах 4
Напрямки досліджень і розвитку системного програмування 3 Вимірювання в комп'ютерних системах 4
Системи підтримки прийняття рішень 4 Програмування комп'ютерних мереж 3
    Технологія проектування спеціалізованих операційних систем 4
    Програмування інтерфейсів користувача 4
Всього 30 Всього 31,5

Другий рік навчання

Перший семестр
Назва дисципліни Кредити
Переддипломна практика 12
Дипломне проектування 21
Всього 33

 

Undefined