Ви є тут

Програма кандидатських екзаменів

Програми вступних випробувань в аспірантуру за спеціальністю 123 "Комп'ютерна інженерія" 2020р.

Програма основного вступного iспиту iз спецiальностi 123

Програма додаткового вступного iспиту iз спецiальностi 123

Українська