.

Ви є тут

Післядипломна освіта

Кафедрою протягом більш ніж 10 років проводиться велика та плідна робота по організації навчання для отримання другої вищої освіти в рамках навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти». За цей час навчання завершили 100 слухачів із 9 навчальних груп. 

Післядипломне навчання здійснюється без відриву від виробництва на контрактній основі. Студенти за 3,5 роки отримують диплом бакалавра за напрямом підготовки 123 «Комп’ютерна інженерія».

Навчальна програма включає всі дисципліни, які вивчають студенти денної форми навчання, такі ж самі курсові роботи, заліки та іспити впродовж 3-х сесій кожного року навчання.

Для проходження установчої, зимової та літньої сесій (відповідно вересень, січень, червень місяць) за законом протягом року слухачеві надається 40 календарних днів додаткових відпусток, які сплачуються за місцем роботи. Студенти отримують офіційні документи – виклики, які необхідні для прибуття на сесію.

Сплату за навчання може здійснювати як фізична, так і юридична особа.

Більш повну інформацію про умови вступу, терміни та оплату можна отримати за телефоном Інституту післядипломної освіти

(044) 204 - 92-10

Undefined