Ви є тут

Наукові публікації співробітників кафедри СПіСКС у 2018 році

1. Petrashenko Andrii; Zamiatin Denis; Donchak Oleksii. Model of Reconfigured Sensor Network for the Determination of Moving Objects Location. In: International Conference on Theory and Applications of Fuzzy Systems and Soft Computing. Springer, Cham, 2018. p. 82-91.
 
2. Сапсай Т.Г., Довганюк А.О. О последовательном диагностировании многопроцессорных систем c. 186 Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї: матерiали 20-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2018, Київ, 21 – 24 травня 2018 р. / ННК “IПСА” НТУУ “КПI iм. Iгоря Сiкорського”. – К.: ННК “IПСА” НТУУ “КПI”, 2018.
 
3. Калиновский Я. А. Структура алгоритма быстрой двухмерной свертки с помощью изоморфных гиперкомплексных числовых систем / Я. А. Калиновский, Ю. Е. Бояринова, Я. В. Хицко, А. С. Сукало//Реєстрація, зберігання і обробка даних. — 2018. — Т. 20, № 1. – С.17-29
 
4. :Boyarinova Y.E.Сonstruction of effective algorithms for solving systems of isomorphism equations for hypercomplex number systems using exponential representation/ Boyarinova Y.E., Kalinovsky Y.А// «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки» Том 29 (68) № 1, 2018 - c.148-154
 
5. Каліновський Я.О., Обробка цифрових сигналів з використанням гіперкомплексних числових систем/ Каліновський Я.О., Боярінова Ю.Є., Хіцко Я.В., Сукало А.С.// Міжнародна науково-практична конференція "Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя", НУБіП - Київ; Дата проведення: 23.05.2018 с.98
 
6. Boyarinova Y.E. Survivability of systems of organizational management objects of critical infrastructures/ Boyarinova Y.E., Gorodko N.A.,Zajchikova O.V.//Міжнародна науково-практична конференція "Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя", НУБіП - Київ; Дата проведення: 23.05.2018 с.155
 
7. Kalinovsky Ya.A. Principles of constructing algorithms for processing digital signals using hypercomplex number systems/ Kalinovsky Ya.A., Boyarinova Yu.E., Khitsko Ya.V., Sukalo A.S //System Analysis and Information Technologies 20-th International Conference SAIT 2018 Kyiv, Ukraine, May 21 – 24, 2018– с.232
 
8. Городько Н.А. - Адаптивные системы организационного обеспечения, критических інфраструктур/ Городько Н.А., Бояринова Ю.Е //System Analysis and Information Technologies 20-th International Conference SAIT 2018 Kyiv, Ukraine, May 21 – 24,– с.231
 
9. Максим К.Є. Дослiдження вразливостей спекулятивного виконання iнструкцiй на про- цесорах ARM/ Максим К.Є.// System Analysis and Information Technologies 20-th International Conference SAIT 2018 Kyiv, Ukraine, May 21 – 24, 2018– с.246
 
10. Продан А.О. Оптимiзацiя пошуку та iндексацiї документiв формату XML/ Продан А.О. System Analysis and Information Technologies 20-th International Conference SAIT 2018 Kyiv, Ukraine, May 21 – 24, 2018– с.259
 
11. Радченко К.О. Особливості отримання та обробки даних дистанційного зондування супутників планет / К.О. Радченко, К.В. Радченко, С.О.Ясенєв // Мiжнародна наукова конференція «Астрономiчна школа молодих вчених». – Умань, 23–24 травня 2018 р. – С. 44 – 47.
 
12. Radchenko K. O. The application of discrete wavelet transform for forecasting the operational load of the Web server of the distance education system / L. A. Tereikovska, K. O. Radchenko, K. O. Kharlamov. – The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st Century” - «Safety in Aviation And Space Technologies». – Kyiv Aviation University 10.10 – 12.10.2018. – Pp. 3.2.13 – 3.2.17.
 
13. Радченко К. О. Особливості архітектури нейромережевої моделі розпізнавання кібератак / K. O. Радченко. – VІI Міжнародна науково-практична конференція «Фізико-технологічні проблеми передавання, оброблення та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах». – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 8-10 листопада 2018.
 
14. Радченко К.О. Концепція прогнозування навантаженості Веб-серверів за допомогою вейвлет-перетворень / К.О. Радченко, О.І. Терейковський, К.О. Харламов. – Науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та кібербезпека» (СІТК – 2018). – Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 15-16 листопада 2018 року
 
15. Романкевич В.О., Липка Т.Б. Покращення якісних характеристик стеганосистем з використанням зображень у якості контейнера // Системный анализ и информационные технологии: материалы 20-й Международной научно-практической конференции SAIT 2018.- К.: УНК «ИПСА» КПИ им. Игоря Сикорского, 2018.- С.258-259
 
16. Romankevich, A., Feseniuk, A., Romankevich, V., Sapsai, T. About a fault-tolerant multiprocessor control system in a pre-dangerous state // Proceedings of 2018 IEEE 9th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies, DESSERT 2018.- с. 207-211
 
17. Romankevich, A., Feseniuk, A., Maidaniuk, I., Romankevich, V. Fault-tolerant multiprocessor systems reliability estimation using statistical experiments with GL-models // Advances in Intelligent Systems and Computing.- 2019.- Vol. 754, P. 186-193
 
18. V. Yatsenko. Guaranteed prediction of the Dst index. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series Physics & Mathematics, 2018P.151-154. ISBN 978-617-571-036-4
 
19. V. Yatsenko S.M. Ivanov Prediction of the geomagnetic Kp index by a discrete bilinear model Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv Series Physics & Mathematics, 2018 p.65-68
 
20. The Horizon 2020 International Space Info Day & Brokerage Event in Berlin, 14-15 November 2018. V. Yatsenko. Active Remote Sensing of Chemical and Biological Agents: Integrated Devices, Computational Models, and Risk Assessment.-8p
 
21. В.О. Яценко, Є.В. Мартиш. Зближення та стиковка супутників CUBESAT з використанням активних маркерів: концепція, методи та реалізація. -18 Українська Конференція з Космічних Досліджень. Київ, Україна, 17-20 вересня 2018 рокуС. 148
 
22. Орлова М.М. Модифікація алгоритму Шеплі для обчислення невідповідності онтологій / М.М. Орлова, Є.В. Дзицюк // Інтернаука. – 2018. - № 3 (43), том 1. – С. 71-80.
 
23. Орлова М.М. Модифікація алгоритму балансування навантаження в мережах lte/lte-a / М.М. Орлова, Є.С. Багінський // Інтернаука. – 2018. - № 5 (45). – С. 72-76.
 
24. Орлова М.М. Спосіб динамічного балансування навантаження в хмарному середовищі / М.М. Орлова, І.С. Телелейко // Інтернаука. – 2018. - № 7 (47), том 1. – С. 87-92.
 
25. Орлова М.М. Математичне порівняння продуктивності топологій рівня управління програмно-конфігурованих мереж / М.М. Орлова, І.А. Єрмоленко // Інтернаука. – 2018. - № 8 (48), том 1. – С. 97-99.
 
26. Орлова М.М. Модифікований спосіб ущільнення великих обсягів даних / М.М. Орлова, Г.В. Щербакова // Інтернаука. – 2018. - № 8 (48), том 1. – С. 100-102.
 
27. Орлова М.М. Способи та засоби підтримки багатопотокової передачі в комп’ютерних мережах / М.М. Орлова, Д.В. Шитий // Системний аналіз та інформаційні технології. – Київ. - 2018.
 
28. Кривоніс А.В. Поєднання Machine Learning та VR / А.В. Кривоніс, О.О. Волонтир // Системний аналіз та інформаційні технології. – Київ. - 2018.
 
29. Tereikovskyi, I., Mussiraliyeva, S., Kosyuk, Y., Bolatbek, M., Tereikovska, L. An experimental investigation of infrasound influence hard drives of a computer system // International Journal of Civil Engineering and Technology. 2018. Volume 9, Issue 6, June 2018, pp. 1558–1566. [Scopus]. https://www.iaeme.com/MasterAdmin/uploadfolder/IJCIET_09_06_175/IJCIET_0...
 
30. Tereikovskiy, I., Parkhomenko, I., Toliupa, S., Tereikovska, L. Markov model of normal conduct template of computer systems network objects // 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering, TCSET 2018 – Proceedings. pp. 498 – 501. [Scopus]. https://ieeexplore.ieee.org/document/8336250/
 
31. Oksiiuk, O., Tereikovska, L., Tereikovskiy, I. Adaptation of the neural network model to the identification of the cyberattacks type 'denial of service'. //14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering, TCSET 2018 – Proceedings. pp. 502 – 505. [Scopus]. https://ieeexplore.ieee.org/document/8336251/
 
32. Alexander Korchenko, Igor Tereykovsky, Evgenia Aytkhozhaevа, Nurgul Seilova, Yevgeny Kosyuk, Waldemar Wójcik, Paweł Komada and Jan Sikora. Efficiency evaluation method for the devices with infrasound impact on functioning of computer equipment // International Journal of Electronics and Telecommunications, 2018, VOL. 64, NO. 2, PP. 189-196. [Scopus]. http://ijet.pl/index.php/ijet/article/view/10.24425-119369
 
33. Aitchanov, B., Korchenko, A., Tereykovskiy, I., Bapiyev, I. Encoding of neural network model exit signal, that is devoted for distinction of graphical images in biometric authenticate systems. (2017). // News of the national academy of sciences of the republic of kazakhstan series of geology and technical sciences. Volume 5, Number 425 (2017), 202 – 212.  [Scopus]. http://www.geolog-technical.kz/images/pdf/g20175/202212.pdf
 
34. 6. Berik Akhmetov, Igor Tereykovsky, Aliya Doszhanova, Lyudmila Tereykovskaya (2018) Determination of input parameters of the neural network model, intended for phoneme recognition of a voice signal in the systems of distance learning. International Journal of Electronics and Telecommunications. Vol 64, No 4 (2018), 425-432. DOI: 10.24425/123541. [Scopus]. http://ijet.pl/index.php/ijet/article/download/10.24425-123541/511
 
35. Yury Zorin. A Comprehensive Analysis of the Bat Algorithm. Advances in Intelligent Systems and Computing book series. Vol. 754, 2018. P. 283-291
 
36. Zhengbing Hu, Igor Tereykovskiy, Yury Zorin, Lyudmila Tereykovska and Alibiyeva Zhibek. Optimization of Convolutional Neural Network Structure for Biometric Authentication by Face Geometry. Advances in Intelligent Systems and Computing book series. Vol. 754, 2018. P. 567-577
 
37. Максим Бондарчук, Юрій Зорін. АЛГОРИТМ РОЮ ЧАСТИНОК ПОШУКУ НАЙКОРОТШОГО ШЛЯХУ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ МЕРЕЖІ. The First International Conference on Computer Science, Engineering and Education Applications (ICCSEEA2018). Kiev, Ukraine; 19.12.2017. С. 339-344.
 
38. Марченко О. І., Подзе О. С. Модифікований метод видалення спільних виразів за допомогою графу залежності станів та значень // // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №9.; Url -https://www.inter-nauka.com/issues/2018/9/3767.
 
39. Марченко О.I., Лиман Д.М. МОДИФІКОВАНИЙ СПОСІБ ПОВНОГО ПЕРЕБОРУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ДЕРЕВ // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. - 2017. – № 28-29. - с.72-76.
 
40. Klyatchenko Y., Tarasenko G., Tarasenko-Klyatchenko O., Tarasenko V., Teslenko O. Optimization of processor devices based on the maximum indicators of self-correction. // Advances in Computer Science for Engineering and Education, Springer, 2018, vol 754, P380-390
 
41. Щербина О.А.Відкрита система підвищення кваліфікації викладачів як засіб впровадження інформаційних технологій в університеті // Шоста міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2018. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2018.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=31
 
42. Щербина О.А Аналіз результатів навчання за допомогою плагіна Analytics Graphs // Шоста міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2018. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2018.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=14
 
43. Щербина О.А Плагін Level up! як засіб заохочення студентів до роботи на сайті Moodle / // Шоста міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2018. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2018.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=21
 
44. Щербина О.А Плагін RecordRTC для запису аудіо і відео в текстовому редакторі Moodle / Шоста міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2018. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2018.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=22
 
45. Северiн С.I.,Тесленко О.К. Вибiр алгоритму ущiльнення для багаторозрядних пiдстановок. // Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї: матерiали 20-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2018, Київ, 21- 23 травня – 2018 р. / ННК “IПСА” НТУУ “КПI”. – К.: ННК “IПСА” НТУУ “КПI”, 2018, с. 264-265
 
46. Кiсiльчук Б.Я.,Тесленко О.К. Ключi алгоритму шифрування на базi пiдстановок довiльної розрядностi. // Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї: матерiали 20-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2018, Київ, 21- 23 травня – 2018 р. / ННК “IПСА” НТУУ “КПI”. – К.: ННК “IПСА” НТУУ “КПI”, 2018, с. 230-231
Undefined