Ви є тут

Наукові публікації співробітників кафедри СПіCКС у 2015 році

1. Орлова М.М. Спосіб захисту даних в мережах LTE / М.М. Орлова, В.С. Гудименко // Комп’ютерно-інтегровані технології:освіта, наука, виробництво. Видавництво  Луцького НТУ. – 2015. – № 19. – С. 108 – 114. – наукометричний, фаховий 
2. "Шитий Д.В. Спосіб резервного копіювання гостьових операційних систем в Hyper-V / Д.В. Шитий // Комп’ютерно-інтегровані технології:освіта, наука, виробництво. Видавництво  Луцького НТУ. – 2015. – № 20. – С. 97 – 100. наукометричний, фаховий
3. Орлова М.М. Адаптивний алгоритм розподілу ресурсів в хмарних системах / М.М. Орлова, Б.О. Бондар // Прикладна математика та комп'ютинг. – 2015. – № 3. – С. 109 – 114.
4. Орлова М.М. Спосіб оптимізації структури комп`ютерної мережі технології MPLS  / М.М. Орлова, Д.В. Глушко // Прикладна математика та комп'ютинг. – 2015. – № 3. – С. 115 – 120.
5. Орлова М.М. Спосіб підвищення захищеності інформації в безпроводових мережах LTE  / М.М. Орлова, В.С.Гудименко // Прикладна математика та комп'ютинг. – 2015. – № 3. – С. 121 – 125.
6. Орлова М.М. Спосіб оптимізації маршрутизації у роутерах на базі дистрибутиву UBUNTU SERVER 14.04  / М.М.Орлова, Д.В. Шитий // Прикладна математика та комп'ютинг. – 2015. – № 3. – С. 126 – 131.
7. Орлова М.М. Підвищення захищеності інформації в безпроводових мережах LTE  / М.М. Орлова, В.С.Гудименко // Восьма міжнародна научно-практична конференція «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси», НАУ,  травень 2015 року.
8. Орлова М.М. Спосіб оптимізації структури комп`ютерної мережі технології MPLS  / М.М. Орлова, Д.В. Глушко // Восьма міжнародна научно-практична конференція «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси», НАУ,  травень 2015 року.
9. М.Н. Орлова, Д.В.Шитий  Способ распределения нагрузки на ресурсы сетевых узлов Journal of Qafgaz University (Baku): Mathematics and Computer Science 2015. – Vol. 3, № 1. – Р. 57 – 61.
10. Оцінювання компетентностей засобами платформи Moodle. Інформаційні технології і засоби навчання. 2015, том 45, №1. С. 134 – 145.
11. Огляд конференції MaharaMoodleMoot 2014 – Paris. Третя міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». Тези доповідей. – К.: КНУБА, 2015. – С. 14.
12. Огляд конференції MaharaMoodleMoot 2014 - ParisТретя міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2015.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=84-
13. Інтеграція Moodle з іншими платформами за допомогою стандарту LTIТретя міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». Тези доповідей. – К.: КНУБА, 2015. – С. 42.
14. Інтеграція Moodle з іншими платформами за допомогою стандарту LTI. Третя міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2015.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=105
15. OneNote як засіб створення електронних конспектів і завдань у Moodle. Третя міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». Тези доповідей. – К.: КНУБА, 2015. – С. 37.Забалуєва В.А.студент
16. OneNote як засіб створення електронних конспектів і завдань у Moodle. Третя міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2015.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=118 Забалуєва В.А.студент
17. Нові засоби відслідковування завершення елементів курсу Moodle Третя міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». Тези доповідей. – К.: КНУБА, 2015. – С. 44. Паламарчук О.М. студент
18. Нові засоби відслідковування завершення елементів курсу Moodle. Третя міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2015.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=107 Паламарчук О.М. студент
19. Learning Tools Interoperability – новий стандарт інтеграції для платформ дистанційного навчання. ISSN Online: 2076-8184. Інформаційні технології і засоби навчання, 2015, Том 47, №3. С. 167-177.
20. Створення навчальних інтерактивних електронних посібників у віртуальному середовищі Moodle. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. Випуск ХІV, 1 (14)’2015. Мелітополь, 2015, С. 308-312. -
21. Вибір  програмних засобів для створення відеолекцій Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 51, – К: Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 41-47. Аврамчук А.М. студент
22. Швидке створення облікових записів студентів та їх реєстрація в курсах платформи Moodle 2 Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць, № 23. – Херсон. Вид. Херсонськ. держ. унів-ту, 2015. – С. 79-89.
23. Організація навчання викладачів на робочому місці при впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій в університеті Збірник наукових праць «Педагогічний процес: теорія і практика» / гол. ред. Сисоєва С. О. – К.: Видавництво ВП «Едельвейс», 2015. – Вип. 5-6
24. Організація впровадження дистанційних технологій в університеті ІІ міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та взаємодії» IT&I – 2015. Тези доповідей. – К.: Видавничо-полігр. центр «Київський університет», 2015. – С. 286-288.
25. Організація впровадження дистанційних технологій у вищому навчальному закладі Міжнародна науково-практична конференція «Дистанційна освіта України -2015». Тези доповідей. – Х.: 2015. – С. ??-??. (Тези доповіді прийняті до друку).
26. Yu.Zorin.  A metaheuristic algorithm for multimodal functions optimization; .; . С. 88-92. – Международная научная конференція имениТ. А.Таран Интеллектуальный анализ информации ИАИ2015;
27. Зорін Ю.М., Баніт В.В., Леус А.В. Застосування алгоритму максимізації для поширення впливу в соціальних мережах. С. 85-89. - ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА ТА КОМП’ЮТИНГ ПМК 2015
28. Зорін Ю.М., Бачиньский В.В.Модіфікований алгоритм пошуку зозулі для оптимізації мультимодальних функцій. С. 90-94. - ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА ТА КОМП’ЮТИНГ ПМК 2015Київ, 15-17 квітня 2015 р. 
29. Зорін Ю.М., Федай Г.Г. Інтелектуальний аналіз даних на основі алгоритму мурашиної колонії. С. 95-98. - ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА ТА КОМП’ЮТИНГ ПМК 2015 Київ, 15-17 квітня 2015 р. 
30. Спосіб трансляції типів даних мови COBOL в типи даних сучасних мов програмування / Марченко О.І., Щербина Б.О. // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. - 2015. – № 20. - С.37-41.
31. Трансляція програм з процедурних мов програмування у функціональні мови з використанням графу залежностей даних / Марченко О.І., Хоптинець В.А. // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. - 2015. – № 20. - С.32-36.
32. Способ трансляции типов данных языка COBOL в типы даннях современных языков программирования / Марченко А.И., Щербина Б.А. // Journal of Qafgaz University (Baku): Mathematics and Computer Science. – 2015. – V. 3, № 1. , Р.23-27
33. Марченко О.І., Хоптинець В.А. Способи трансляції програм з процедурних мов програмування у функціональні мови. Прикладна математика та комп’ютинг. ПМК, 2015 : сьома наук. Конф. Магістрантів та аспірантів присвячена 25-річчю факультету прикладної математики, Київ, 15–17 квіт. 2015 р.: зб.тез доп./[редкол.: Дичка І.А. та ін.]. – К. : Просвіта, 2015., стор. 99-103.
34. Марченко О.І., Щербина Б.О. Способи трансляції типів даних мови COBOL в типи даних сучасних мов програмування. Прикладна математика та комп’ютинг. ПМК, 2015 : сьома наук. Конф. Магістрантів та аспірантів присвячена 25-річчю факультету прикладної математики, Київ, 15–17 квіт. 2015 р.: зб.тез доп./[редкол.: Дичка І.А. та ін.]. – К. : Просвіта, 2015., стор. 104-108.
35. Клятченко ЯМ. Процесор швидкого перетворення Фур’є  за простою основою/ Я.М. Клятченко, А.А. Сергієнко // Сучасні методи, інформаційне та програмне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами. Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Луцьк . – 2015. С.21-23.
36. Дробязко І.П. Методика аналізу та оцінки явища самокорекції у загальному випадку нерозподільних декомпозицій булевих функцій/ І.П. Дробязко,  Я.М.Клятченко, О.В. Тарасенко-Клятченко, В.П.Тарасенко, О.К.Тесленко.  // Международная научная конференция имени Т.А.Таран "Интеллектуальный анализ информации" (ІАІ-2015). Сбірник трудів. - К.: Просвіта, 2015. – С.62-68.
37. Патент на корисну модель № 100006 G06F 7/00. Багаторозрядний суматор зі змінним модулем з груповим переносом / Клятченко Я.М.; Роговенко А.І.; Тарасенко В.П.; Тесленко О.К.; Шепотіннік О.Ю.; НТУУ КПІ; заявл. 21.03.2014; опубл. 10.07.2015, бюл. №13.
38. Бояринова Ю.Е. Свойства обобщенных кватернионов и их связь с процедурой удвоения Грассмана–Клиффорда/ Ю.Е.Бояринова, Я.А.Калиновський,А.С.Туренко, Я.В.Хицко// Электронное моделирование, том 37,  №2, 2015, с. 17-26.
39. Boyarinova Y.E Reversible Digital Filters Total Parametric Sensitivity Optimization using Non-canonical Hypercomplex Number Systems Y.E. Boyarinova, J.A. Kalinovskiy, Y.V. Khitsko // http://arxiv.org/abs/1506.01701 (Submitted on 25 Jan 2015)P.9.
40. Боярінова Ю.Є. Дослідження зв’язків між узагальненими кватерніонами та  процедурою подвоєння Грасмана-Кліфорда/ Ю.Є.Боярінова, Я.О.Каліновський, А.С. Сукало// Реєстрація, зберігання і обробка даних, том 17 №1, 2015, стр. 36-45.
41. Бояринова Ю.Е. Обобщение кватернионов вра щения и связь с процедурой удвоения Грассмана – Клиффорда/ Ю.Е.Бояринова, Я.А.Калиновський,  А.С.Туренко // System Analysis and Information Technologies. 17-th International Conference SAIT 2015. Kyiv, Ukraine, June 22-25, 2015. P.50.
42. Боярінова Ю.Є. Синтез матричних представлень узагальнених кватерніонів/ Ю.Є.Боярінова, Я.О.Каліновський, А.С. Сукало // Реєстрація, зберігання і обробка даних, том 17 №2, 2015, стр. 14-28.
43. Боярінова Ю.Є. Построение алгоритма цифровой подписи с использованием функций от обобщенного кватерниона/ Ю.Є.Боярінова, Я.О.Каліновський, А.С. Сукало // Реєстрація, зберігання і обробка даних, том 17 №3, 2015, стр. 48-55.  
44. Бояринова Ю.Е. О моделировании системы управления качеством информационных услуг/ Ю.Е. Бояринова, Н.А. Городько// Информационные технологи и безопасность. Материалы XV международной научно-практической конференции. Выпуск 15  - с.31-39
45. Романкевич А.М., Романкевич В.А., Морозов К.В. Об одном условии модификации рёберных функций GL-модели // Системный анализ и информационные технологии: материалы 17-й Международной научно-практической конференции SAIT 2015.- К.: УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ», 2015.- С.106
46. Морозов К.В., Романкевич В.А., Олейник В.В. О графо-логических моделях взвешенных систем // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості. Матеріали II всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів.- Івано-Франківськ - 2015. - с. 206-207.
47. Потапова К.Р., Морозов К.В., Трошина М.І. Формування GL-моделей для систем з ієрархічною структурою // Прикладна математика та комп‘ютінг (ПМК-2015). Збірник тез доповідей.- Київ, НТУУ ”КПІ”.-2015.- С. 156-160
48. Євтушенко Є.О. Дослідження поведінки GL-моделі в потоку відмов при зміні реберних функцій // Прикладна математика та комп‘ютінг (ПМК-2015). Збірник тез доповідей.- Київ, НТУУ ”КПІ”.-2015.- С. 60-63
49. Романкевич В.А., Полещук С.А., Потапова Е.Р. Анализ возможностей попадания многопроцессорной системы управления в опасное состояние с учётом производительности процессоров // Journal of Qafqaz university- Mathematics and computer science.- Volume 2, Number 1.- 2014.- pp.46-52
50. Плахотний М.В., Козьяков В.С., Наливайчук О.Ю., Огородницький А.Д., Адаменко О. В. Побудова термінального пристрою для виміру параметрів навколишнього середовища на базі мікроконтролера PIC16F1459//Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука , виробництво. Науковий журнал Луцького Національного технічного Університету №19 2015 р. – C. 133- 137.
51. Плахотний М.В., Наливайчук М. В., Івасюк В. М . Використання платформи DeviceHive Discovery RPi в навчальному процесі.//Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука , виробництво. Науковий журнал Луцького Національного технічного Університету №20 2015 р. – C. 78 - 83.
52. М.В. Наливайчук В. П.,  Тарасенко  Яценко В.О., Іванов С. М.Алгоритмічне та програмне забезпечення адаптивного надпровідного гравіметра.//Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука , виробництво. Науковий журнал Луцького Національного технічного Університету №19 2015 р. – C. 121- 128.
53. Плахотний М. В., Наливайчук М. В., Микитенко В. В. Система автоматизації оцінювання знаннь студентів з використанням мультисенсорної панелі.//Прикладна математика та комп’ютінг. ПМК, 2015 : сьома наук. конф. Магістрантів та аспірантів, Київ, 15-17 квіт. 2015 р.  зб. тез доп. /(редкол.: Дичка І. А. та інш.). - ,К.: Просвіта, 2015. – 308 с.ст. 151-155.
54. Плахотний М. В., Наливайчук М. В., Івасюк В. М. Використання платформи DeviceHive Discovery Galileo Gen2 в навчальному процесі. .//Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості. Матеріали II всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. Івано-Франківськ, 6-7 жовтня 2015 р. зб. тез доп./ - ,І-Ф.: ВІФНТУНГ, 2015. – 268 с. ст. 143-144. 
55. Наливайчук М. В., Кравченко  Д. М. Програмне забезпечення для налагодження та тестування приймально-передавального тракту.// Сучасні методи, інформаційне та програмне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами. Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Луцьк, 28 квітня 2015 р./ - Л.: Луцьк, 2015. – 64 с. ст. 15-16.
56. Плахотний М.В., Коцарь І. О. Коцарь О. В. Забезпечення захисту та безпеки первинних даних обіку в АСКОЕ.//Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука , виробництво. Науковий журнал Луцького Національного технічного Університету №19 2015 р. – C. 59 - 64.
57. Плахотний М. В., Коцарь О.В., Коцарь І. О. Інтелектуальна діагностика стану структури віддалених бездротових комп’ютерних мереж.//Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості. Матеріали II всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. Івано-Франківськ, 6-7 жовтня 2015 р. зб. тез доп./ - ,І-Ф.: ВІФНТУНГ, 2015. – 268 с. ст. 99.
58. Плахотний М. В., Нановський Б. С. Математичне обґрунтування оптимального та необхідного часу проведення тестування знань студентів.//Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості. Матеріали II всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. Івано-Франківськ, 6-7 жовтня 2015 р. зб. тез доп./ - ,І-Ф.: ВІФНТУНГ, 2015. – 268 с. ст. 223.
59. V. Yatsenko.Optimization of Laser Docking System for Space Satellitesю International Conference on Optimization, Control and Applications in the Information Age,  Greece, June 15-20, 2014.– P.19
60. N.Voronov, V. Gnidenko, V. Yatsenko Визначення просторової неоднорідності біологічної активності грунту з використанням проксимальних технологій дистанційного зондування Землі. 15-а Українська конференція з космічних досліджень. Матеріали конференції. 24-28 серпня 2015 р. м. Одеса. С. 82.
61. Ю.О. Клименко, Є.П. Мамуня, В.В. Левченко,В. О. Яценко. Електрочутливі композиційні матеріали для перспективних сенсорних пристроїв космічного і наземного призначення. 15-а Українська конференція з космічних досліджень. Матеріали конференції. 24-28 серпня 2015 р. м. Одеса. С. 182.
62. В. O. Яценко. Approach and rendezvous with uncooperative space objects. 15-а Українська конференція з космічних досліджень. Матеріали конференції. 24-28 серпня 2015 р. м. Одеса. С. 82.
63. V. Yatsenko. Optimization methods in material science: synergetics, dynamical models, and  optimization Друк problems. 3rd International Scientific onference «Nonlinear analysis and applications», 2015, May 15, Book abstracts.
64. V. Yatsenko. A. Girenko, I. Husarova, Yu. Falchenko, L. Silvestroni. Superlight-wight termal protection systems for space applications: conception, methods, and applications. 6th European Conference for Aeronautic and Space Sciences (EUCAS 2015), Book Abstracts, 29 June – 3 July 2015, Krakow, Poland.
65. Тарасенко В.П., Тесленко О.К. Комп’ютерний сервіс для виявлення запозичень у студентських роботах. Журнал «Вища школа»,2015, №2 (127), с.99-107.
66. Замятін Д.С., Бойко О.С. Засоби визначення семантичної подібності новинних повідомлень // Збірник тез доповідей VII наукової конференції магістрантів та аспірантів "Прикладна математика та комп'ютинг". — Київ. — 2015. — С. 69—74.
67. Замятін Д.С., Жук А.М. Метод адаптації якості медіаданих за стандартом mpeg-dash на основі марківського процесу прийняття рішень // Збірник тез доповідей VII наукової конференції магістрантів та аспірантів "Прикладна математика та комп'ютинг". — Київ. — 2015. — С. 75—80.
68. Замятін Д.С., Самарський А.І. Модифікований жадібний алгоритм розв’язання задачі пакування рюкзака // Збірник тез доповідей VII наукової конференції магістрантів та аспірантів "Прикладна математика та комп'ютинг". — Київ. — 2015. — С. 81—84.
69. Петрашенко А.В., Лось В.С. Алгоритми виділення формальних атрибутів у текстових документах // Збірник тез доповідей VІI наукової конференції  магістрантів та аспірантів "Прикладна математика ти комп'ютинг". — Київ. — 2015. — С. 137—140.
70. Петрашенко А.В., Тафля Ф.В. Метод класифікації Web-сторінок на основі структурного аналізу // Збірник тез доповідей VІI наукової конференції  магістрантів та аспірантів "Прикладна математика ти комп'ютинг". — Київ. — 2015. — С. 141—145.
71. Петрашенко А.В., Хижняк В.С. Статистичний метод визначення формальних атрибутів у текстових даних // Збірник тез доповідей VІI наукової конференції  магістрантів та аспірантів "Прикладна математика ти комп'ютинг". — Київ. — 2015. — С. 146—150.
72. Тесленко О.К., Степанюк М.Ф. АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ АЛГОРИТМІВ НЕЧІТКОГО ПОШУКУ// Збірник тез доповідей сьомої наукової конференції магістрантів та аспірантів «Прикладна математика та комп’ютінг» (ПМК-2015), Київ, НТУУ «КПІ», 15-17 квітня 2015 р-с.166-170
73. Тесленко О.К., Шаповал І.І. МОДИФІКАЦІЇ ЖАДІБНОГО АЛГОРИТМУ ПОШУКУ КЛІКИ В ГРАФІ ХЕММІНГА // Збірник тез доповідей сьомої наукової конференції магістрантів та аспірантів «Прикладна математика та комп’ютінг» (ПМК-2015), Київ, НТУУ «КПІ», 15-17 квітня 2015 р-с.171-175
 
Undefined