.

Ви є тут

Напрямки підготовки аспірантів

 

На базі кафедр спеціалізованих комп'ютерних систем факультету прикладної математики та обчислювальної техніки створена спеціалізована вчена рада Д 26.002.02 по захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня доктора (кандидата) технічних наук із спеціальностей:

01.05.02

 
-

 
Математичне моделювання та обчислювальні методи
    (Паспорт спеціальності.   Типова програма кандидатського іспиту)
01.05.03

 
-

 
Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем
    (Паспорт спеціальності.   Типова програма кандидатського іспиту)
05.13.05

 
-

 
Комп'ютерні системи та компоненти
    (Паспорт спеціальності.   Типова програма кандидатського іспиту)

З 2016 року кафедра готує аспірантів до здобуття навчально-наукового рівня PhD за спеціальністю:

123 - Комп'ютерна інженерія 

Undefined