Комп'ютерні системи та мережі. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛІСТА

П'ятий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Основи маркетингу 1,5 Основи підприємництва 1,5
Іноземна мова професійного спрямування 1,5 Іноземна мова професійного спрямування 1,5
Тестування, надійність, контроль, діагностування комп'ютерних систем 5 Проектування комп'ютерних систем та мереж 4
Комп'ютерні системи штучного інтелекту 4 Теорія управління в технічних системах 4
Мультимедійні засоби в комп'ютерних системах 6 Цифрова обробка сигналів та зображень 3
Технологія розробки Web-додатків 2 Високопродуктивні комп'ютерні системи 4
Локальні мережі 3 Мережні інформаційні технології 4
Комп'ютерна криптографія 5 Технологія програмування 3,5
Науково-дослідна діяльність в комп'ютерній інженерії 2 Вимірювання в комп'ютерних системах 4
    Інтелектуальна власність 1
    Охорона праці у галузі 1
Всього 30 Всього 31,5

Шостий рік навчання

Перший семестр
Назва дисципліни Кредити
Переддипломна практика 12
Дипломне проектування 21
Всього 33

СТРУКТУРА МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

П'ятий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Основи маркетингу 1,5 Педагогіка вищої школи 1,5
Іноземна мова професійного спрямування 1,5 Іноземна мова професійного спрямування 1,5
Тестування, надійність, контроль, діагностування комп'ютерних систем 5 Охорона праці у галузі 1
Дослідження комп'ютерних систем штучного інтелекту 4 Інтелектуальна власність 1
Мультимедійні засоби в комп'ютерних системах 6 Цифрова обробка сигналів та зображень 5,5
Комп'ютерна криптографія 5 Високопродуктивні комп'ютерні системи 6
Локальні мережі 4 Технологія програмування 5,5
Технологія розробки Web-додатків 3 Мережні інформаційні технології 5
    Вимірювання в комп'ютерних системах 4,5
Всього 30 Всього 31,5

Шостий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Філософські проблеми наукового пізнання 1,5 Науково-дослідна практика 6
Патентознавство та авторське право 2 Підготовка магістерської дисертації 22,5
Іноземна мова професійного спрямування 1,5    
Інформаційна стійкість комп'ютерних технологій та мереж 4,5    
Дистанційні платформи та технології навчання 4,5    
Сучасні операційні системи 4    
Напрямки досліджень та розвитку комп'ютерних систем та мереж 2    
Основи сталого розвитку суспільства 2    
Теорія управління в технічних системах 4,5    
Дослідження і проектування комп'ютерних систем та мереж 3,5    
Всього 30 Всього 28,5

 

escort çeşme escort karabük escort kilis escort ıgdır