.

Ви є тут

Комп'ютерні системи та компоненти. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Освітня програма підготовки "Магістр професійного напрямку підготовки"

Освітня програма підготовки "Магістр наукового напрямку підготовки"

 

СТРУКТУРА МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

Перший рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Основи маркетингу 1,5 Педагогіка вищої школи 1,5
Іноземна мова професійного спрямування 1,5 Іноземна мова професійного спрямування 1,5
Тестування, надійність, контроль, діагностування комп'ютерних систем 5 Охорона праці у галузі 1
Дослідження комп'ютерних систем штучного інтелекту 4 Інтелектуальна власність 1
Мультимедійні засоби в комп'ютерних системах 6 Цифрова обробка сигналів та зображень 5,5
Комп'ютерна криптографія 5 Високопродуктивні комп'ютерні системи 6
Локальні мережі 4 Технологія програмування 5,5
Технологія розробки Web-додатків 3 Мережні інформаційні технології 5
    Вимірювання в комп'ютерних системах 4,5
Всього 30 Всього 31,5

Другий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Філософські проблеми наукового пізнання 1,5 Науково-дослідна практика 6
Патентознавство та авторське право 2 Підготовка магістерської дисертації 22,5
Іноземна мова професійного спрямування 1,5    
Інформаційна стійкість комп'ютерних технологій та мереж 4,5    
Дистанційні платформи та технології навчання 4,5    
Сучасні операційні системи 4    
Напрямки досліджень та розвитку комп'ютерних систем та мереж 2    
Основи сталого розвитку суспільства 2    
Теорія управління в технічних системах 4,5    
Дослідження і проектування комп'ютерних систем та мереж 3,5    
Всього 30 Всього 28,5

 

Undefined