КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ. СТРУКТУРА БАКАЛАВРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

 

Освітня програма підготовки "Бакалавр"

 

Перший рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Іноземна мова 1,5 Іноземна мова 1,5
Українська мова 1 2 Історія України 3
Лінійна алгебра та аналітична геометрія 5 Математичний аналіз 2 5,5
Математичний аналіз 1 4 Дискретна математика 2 2,5
Дискретна математика 1 2,5 Фізика 1 5
Інженерна графіка 2 Програмування 2 6
Програмування 1 7 Структури даних та алгоритми 2 5
Структури даних та алгоритми 1 6 Комп'ютерна логіка 1 3
Всього 30 Всього 31,5Другий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Іноземна мова 1,5 Іноземна мова 1,5
Математичний аналіз 3 4,5 Філософія 3
Екологія 2 Математичний аналіз 4 2
Фізика 2 5 Комп'ютерна електроніка 1 3
Теорія ймовірностей та математична статистика 5 Теорія електричних кіл та сигналів 4
Комп'ютерна логіка 2 5 Комп'ютерна логіка 3 5
Системне програмування 1 4 Системне програмування 2 4
Об'єктно-орієнтоване програмування 1 3 Паралельні та розподілені обчислення 4
    Об'єктно-орієнтоване програмування 2 3
    Гуманітарна дисципліна 1 2
Всього 30 Всього 31,5Третій рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Історія української культури 2 Архітектура комп'ютерів 1 4
Комп'ютерна електроніка 2 5,5 Системне програмне забезпечення 4
Алгоритми та методи обчислень 4 Безпека життєдiяльностi та охорона праці 2
Периферійні пристрої 3 Комп'ютерна схемотехніка 6
Операційні системи 3 Комп'ютерна графіка 3
Іноземна мова професійного спрямування 1,5 Інженерія програмного забезпечення 1 4
Організація баз даних 3 Економіка організації та планування виробництва 1 2
Web-дизайн 3 Іноземна мова професійного спрямування 1,5
Захист інформації в комп'ютерних системах 4 Вступ до функціонального програмування 3
Гуманітарна дисципліна 2 2 Гуманітарна дисципліна 3 2
    Виробнича практика 4,5
Всього 30 Всього 36Четвертий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Архітектура комп'ютерів 2 3 Українська мова 2 1
Технології проектування комп'ютерних систем 1 4 Технології проектування комп'ютерних систем 2 2
Комп'ютерні мережі 1 3,5 Комп'ютерні системи 2 3,5
Інженерія програмного забезпечення 2 4 Комп'ютерні мережі 2 6,5
Економіка організації та планування виробництва 2 4 Комп'ютерні системи штучного інтелекту 2
Іноземна мова професійного спрямування 1,5 Переддипломна практика 4,5
Комп'ютерні системи 1 4 Дипломне проектування 9
Комп'ютерне забезпечення телекомунікацій 4    
Гуманітарна дисципліна 4 2    
Всього 30 Всього 28,5

 

escort çeşme escort karabük escort kilis escort ıgdır