.

Ви є тут

КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ. СТРУКТУРА БАКАЛАВРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

 

Освітня програма підготовки "Бакалавр"

 

Перший рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Іноземна мова 1,5 Іноземна мова 1,5
Українська мова 1 2 Історія України 3
Лінійна алгебра та аналітична геометрія 5 Математичний аналіз 2 5,5
Математичний аналіз 1 4 Дискретна математика 2 2,5
Дискретна математика 1 2,5 Фізика 1 5
Інженерна графіка 2 Програмування 2 6
Програмування 1 7 Структури даних та алгоритми 2 5
Структури даних та алгоритми 1 6 Комп'ютерна логіка 1 3
Всього 30 Всього 31,5Другий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Іноземна мова 1,5 Іноземна мова 1,5
Математичний аналіз 3 4,5 Філософія 3
Екологія 2 Математичний аналіз 4 2
Фізика 2 5 Комп'ютерна електроніка 1 3
Теорія ймовірностей та математична статистика 5 Теорія електричних кіл та сигналів 4
Комп'ютерна логіка 2 5 Комп'ютерна логіка 3 5
Системне програмування 1 4 Системне програмування 2 4
Об'єктно-орієнтоване програмування 1 3 Паралельні та розподілені обчислення 4
    Об'єктно-орієнтоване програмування 2 3
    Гуманітарна дисципліна 1 2
Всього 30 Всього 31,5Третій рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Історія української культури 2 Архітектура комп'ютерів 1 4
Комп'ютерна електроніка 2 5,5 Системне програмне забезпечення 4
Алгоритми та методи обчислень 4 Безпека життєдiяльностi та охорона праці 2
Периферійні пристрої 3 Комп'ютерна схемотехніка 6
Операційні системи 3 Комп'ютерна графіка 3
Іноземна мова професійного спрямування 1,5 Інженерія програмного забезпечення 1 4
Організація баз даних 3 Економіка організації та планування виробництва 1 2
Web-дизайн 3 Іноземна мова професійного спрямування 1,5
Захист інформації в комп'ютерних системах 4 Вступ до функціонального програмування 3
Гуманітарна дисципліна 2 2 Гуманітарна дисципліна 3 2
    Виробнича практика 4,5
Всього 30 Всього 36Четвертий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Архітектура комп'ютерів 2 3 Українська мова 2 1
Технології проектування комп'ютерних систем 1 4 Технології проектування комп'ютерних систем 2 2
Комп'ютерні мережі 1 3,5 Комп'ютерні системи 2 3,5
Інженерія програмного забезпечення 2 4 Комп'ютерні мережі 2 6,5
Економіка організації та планування виробництва 2 4 Комп'ютерні системи штучного інтелекту 2
Іноземна мова професійного спрямування 1,5 Переддипломна практика 4,5
Комп'ютерні системи 1 4 Дипломне проектування 9
Комп'ютерне забезпечення телекомунікацій 4    
Гуманітарна дисципліна 4 2    
Всього 30 Всього 28,5

 

Undefined