.

Ви є тут

oimarchenko блоґ

Завдання до виконання лабораторних робіт з дисциплінни «СДА», семестр 2

Структури даних та алгоритми – 2. Складні структури даних та алгоритми: завдання до виконання лабораторних робіт з дисциплінни «Структури даних та алгоритми» для студентів напрямку підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» [Електронне видання] / О.І.Марченко. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. –  105 с.

Гриф надано вченою радою ФПМ

(протокол № 6 від 28.01.2013 р.)

Українська

Завдання до виконання лабораторних робіт з дисципліни «СДА», семестр 1.

Структури даних та алгоритми – 1. Основи алгоритмізації: завдання до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Структури даних та алгоритми» для студентів напрямку підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» [Електронне видання] / О.І.Марченко. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. –  57 с.

Гриф надано вченою радою ФПМ

(протокол № 6 від 28.01.2013 р.)

Українська
Subscribe to RSS - oimarchenko блоґ